FFFS 2017:19

Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:37) om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag

Gäller från 2018-01-01

Sammanfattning

Finansinspektionen upphäver föreskrifterna (FFFS 2011:37) om rapportering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag.

Föreskrifterna ska ersättas av EU-rapportering enligt tillsynsförordningen. I och med att bindande regler om likviditetskrav och rapportering av likviditetsinformation i tillsynsförordningen får fullt genomslag finns inte längre något behov av inrapportering enligt föreskrifterna.

Redan i dag lämnar företagen vissa uppgifter till Finansinspektionen genom EU-rapportering, parallellt med rapporteringen enligt föreskrifterna. Upphävandet innebär därför i praktiken ingen förändring i sak.

Dokument

Laddar sidan