FFFS 2018:3

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:22) om positionslimiter

Gäller från 2018-04-20 , ändring av FFFS 2017:22

Sammanfattning

FI har beslutat om ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:22) om positionslimiter. Ändringarna innebär att så kallade EPAD-kontrakt inkluderas i positionslimiterna för nordisk kraft.

I januari 2018 började nya regler om råvaruderivat tillämpas. Enligt dessa regler ska FI fastställa positionslimiter för råvaruderivat som handlas på en handelsplats i Sverige.

FI:s skyldighet att fastställa positionslimiter framgår av det reviderade EU-direktivet om marknader för finansiella instrument (Mifid 2).

Ändringarna träder i kraft den 20 april 2018. ändr. 2018:3

Dokument

Laddar sidan