FFFS 2018:10

Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution

Gäller från 2018-10-01

Sammanfattning

Föreskrifterna innehåller regler om hur försäkringsdistributörer ska bedriva sin verksamhet och agera mot sina kunder. Reglerna gäller bland annat vad en ansökan om tillstånd ska innehålla, vilken kunskap och kompetens som krävs, ersättningssystem för anställda, rådgivning grundad på en opartisk och personlig analys, samt särskilda bestämmelser för distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter och vissa pensionsförsäkringar.

De nya föreskrifterna är en del i genomförandet av försäkringsdistributionsdirektivet (IDD).

Föreskrifterna börjar gälla den 1 oktober 2018, med vissa undantag.

Dokument

Laddar sidan