FFFS 2018:18

Finansinspektionens föreskrifter om övervakning av emittenters regelbundna finansiella information

Gäller från 2019-01-01

Sammanfattning

Föreskrifterna reglerar den övervakning som ett organ med representativa företrädare på redovisningsområdet, ett så kallat övervakningsorgan, utför av en emittents regelbundna finansiella information. Reglerna innehåller bestämmelser om övervakningen och rapporteringen till Finansinspektionen.

Föreskrifterna gäller från den 1 januari 2019.

Dokument

Laddar sidan