FFFS 2022:6

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2018:4) om verksamhet för betaltjänstleverantörer

Gäller från 2022-04-01 , ändring av FFFS 2018:4

Sammanfattning

Ändringarna innebär att en betaltjänstleverantör endast ska rapportera relevanta incidenter till FI, det vill säga sådana som har klassificeras som allvarliga. Ändringarna innebär också att FI ska få ta del av relevant information om de grundläggande orsakerna till incidenterna samt vilka åtgärder företagen avser att vidta för att de inte ska upprepas. Ändringarna är föranledda av att Europeiska bankmyndigheten (EBA) har uppdaterat sin riktlinje för rapportering vid allvarliga incidenter enligt det andra betaltjänstdirektivet.

Ändringarna gäller från den 1 april 2022. ändr. 2022:6

Dokument

Laddar sidan