FFFS 2020:8

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2019:19) om pensionsstiftelser

Gäller från 2020-07-01 , ändring av FFFS 2019:19

Sammanfattning

Ändringarna innebär att en pensionsstiftelse ska offentliggöra information om innehållet i sin ersättningspolicy på sin webbplats. De innebär dessutom ett förtydligande av hur en pensionsstiftelse får använda derivatinstrument, och samtidigt justeras en bestämmelse om vad en pensionsstiftelses placeringsriktlinjer ska innehålla. En bestämmelse om lämplighetsprövning införs. FI inför även en ny blankett för anmälan av lämplighetsprövning. Ändringarna börjar gälla den 1 juli 2020. ändr. FFFS 2020:8

Dokument

Laddar sidan