FFFS 2020:11

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2019:21) om tjänstepensionsföretag

Gäller från 2020-10-01 , ändring av FFFS 2019:21

Sammanfattning

Ändringarna innebär att FI inför nya regler och allmänna råd om beräkning av gruppbaserad kapitalbas och gruppbaserat kapitalkrav (gruppsolvens) samt om företagsstyrning för grupper. Syftet med de ändrade reglerna är att åstadkomma en gruppreglering som motsvarar den som gäller för grupper enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Vidare införs en ny bestämmelse om distribution av försäkringar. Syftet är att uppnå samma skyddsnivå oavsett om det är ett försäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag som tillhandahåller en försäkring. ändr. FFFS 2020:11

Dokument

Laddar sidan