FFFS 2021:8

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:21) om tjänstepensionsföretag

Gäller från 2021-07-06 , ändring av FFFS 2019:21

Sammanfattning

Ändringarna innebär bland annat sänkt kapitalkrav och grundläggande krav på miljömässig hållbarhet för det som kallas godkända infrastrukturinvesteringar. Dessutom görs anpassningar i bestämmelser om försäkringsdistribution, med anledning av ändringar i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

Ändringarna börjar gälla den 6 juli 2021. ändr 2021:8

Dokument

Laddar sidan