FFFS 2020:12

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:22) om tillsynsrapportering för tjänstepensionsföretag

Gäller från 2020-10-01 , ändring av FFFS 2019:22

Sammanfattning

Ändringarna innebär att FI inför nya bestämmelser om grupprapportering. De nya bestämmelserna gäller innehåll och tidpunkter för rapporteringen samt sättet att rapportera. Syftet är att FI ska få en tydlig bild av gruppens finansiella ställning och av hur enskilda företag kan komma att påverkas av andra företag som ingår i gruppen. ändr. FFFS 2020:12

Dokument

Laddar sidan