FFFS 2021:1

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag

Gäller från 2021-02-09 , ändring av FFFS 2019:23

Sammanfattning

Ändringarna innebär att föreskrifterna anpassas till de ändrade bestämmelserna om redovisning av överkursfond i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag och i årsredovisningslagen (1995:1554).

Ändringarna börja gälla den 9 februari 2021. De ska tillämpas på räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2020. ändr. 2021:1

Dokument

Laddar sidan