FFFS 2020:14

Finansinspektionens föreskrifter om eurokurs på försäkringsområdet

Gäller från 2020-11-01

Sammanfattning

Finansinspektionen har beslutat om nya föreskrifter, som ska gälla i stället för FFFS 2015:22 om eurokurs på försäkringsområdet.

Ändringarna innebär att föreskrifterna inte längre gäller understödsföreningar.

Föreskrifterna anger eurokurs för försäkringsområdet. De används för att räkna om belopp som anges i euro i författningar som gäller på försäkringsområdet. Föreskrifterna hänvisar till den eurokurs för den sista dagen i oktober som varje år publiceras i Europeiska unionens officiella tidning (EUT).

Föreskrifterna gäller från den 1 november 2020.

Dokument

Laddar sidan