FFFS 2020:15

Finansinspektionens allmänna råd om ersättningspolicy i börser och clearingorganisationer

Gäller från 2020-11-01

Sammanfattning

Finansinspektionen har beslutat om nya allmänna råd, som ersätter FFFS 2016:21 om ersättningspolicy i understödsföreningar, börser och clearingorganisationer.

Ändringarna innebär att de allmänna råden inte längre gäller understödsföreningar. I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts.

Företagen bör ha en ersättningspolicy som är förenlig med god riskhantering och som inte uppmuntrar till kortsiktiga vinster och överdrivet risktagande. De allmänna råden ger vägledning om hur ett företag bör hantera de risker som kan uppstå med rörliga ersättningar.

De allmänna råden gäller från den 1 november 2020.

Dokument

Laddar sidan