FFFS 2021:28

Finansinspektionens föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:9) om rapportering av uppgifter om kapitalbaskrav för vissa värdepappersbolag

Gäller från 2021-07-07

Sammanfattning

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:9) om rapportering av uppgifter om kapitalbaskrav för vissa värdepappersbolag upphävs eftersom det finns motsvarande regler i värdepappersbolagsförordningen (2019/2033/EU) och tillsynsförordningen (575/2013/EU).

Föreskrifterna upphör att gälla den 7 juli 2021.

Dokument

Laddar sidan