FFFS 2021:4

Finansinspektionens föreskrifter om livförsäkringsföretags och tjänstepensionsföretags beräkning av säkerhetsreserv

Gäller från 2021-07-06

Sammanfattning

Föreskrifterna anger hur stora säkerhetsreserver som kan finnas i livförsäkringsföretag och tjänstepensionsföretag, och under vilka förutsättningar dessa företag ska och får lösa upp sina säkerhetsreserver. Föreskrifterna innehåller också bestämmelser om vilka möjligheter som finns till undantag från bestämmelserna.

Dokument

Läs mer

Laddar sidan