FFFS 2022:1

Föreskrifter och allmänna råd om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet

Gäller från 2022-03-01

Sammanfattning

Föreskrifterna och de allmänna råden kompletterar lagen (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet. De innehåller bland annat regler om försäkringstekniska avsättningar. Föreskrifterna och de allmänna råden tydliggör också vad som avses med insikt och erfarenhet för de aktuarier som övervakar de försäkringstekniska utredningarna och beräkningarna. De innehåller dessutom bestämmelser om försäkringstekniska riktlinjer och beräkningsunderlag samt placeringsriktlinjer och tillsynsrapportering.

Ett mål med de nya reglerna är att bidra till en modern reglering som är anpassad efter EU:s försäkrings- respektive tjänstepensionsdirektiv.

Föreskrifterna gäller från den 1 mars 2022.

Dokument

Laddar sidan