Varning för Soslis

2022-08-01

Finansinspektionen (FI) har fått kännedom om att personer som säger sig
representera Soslis erbjuder finansiella tjänster till svenska investerare.

Soslis existerar inte enligt FI:s efterforskningar. Soslis har inte tillstånd från FI att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet för Soslis har heller inte anmälts till FI från något annat EES-land.

FI varnar investerare och andra att handla med företag som inte har tillstånd att driva finansiell verksamhet. Samtliga företag med tillstånd i Sverige finns på www.fi.se under Företagsregistret.

Soslis använder följande kontaktuppgifter:

Mejl: info@soslis.se
Telefon: +46701947582
Webbsida: https://soslis.se

Laddar sidan