Varning för Supportbinance (Clone)

2022-08-01

Finansinspektionen (FI) har fått kännedom om att personer som säger sig representera Supportbinance (Clone) erbjuder finansiella tjänster till svenska investerare.

Någon använder sig på falska grunder av ett riktigt bolags varumärke och kontaktuppgifter för att övertyga konsumenter om att de representerar det äkta bolaget. Denna bedrägliga metod kallas för klon av bolag, på engelska clone.

Det falska bolaget existerar inte enligt FI:s efterforskningar. Det har inte tillstånd från FI att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet för det falska bolaget har heller inte anmälts till FI från något annat EES-land. Det har inte heller tillstånd att driva finansiell verksamhet enligt tillsynsmyndigheten i det land där bolaget verkar ha sin hemvist.

FI varnar investerare och andra att handla med företag som inte har tillstånd att driva finansiell verksamhet. Samtliga företag med tillstånd i Sverige finns på www.fi.se under Företagsregistret.

Det falska bolaget Supportbinance (Clone) använder följande kontaktuppgifter:

Mejl: info@supportbinance.online
Telefon: +447838424219

Det finns inte någon som helst koppling mellan det riktiga bolaget och det falska bolaget Supportbinance (Clone).

Laddar sidan