Varning för supportteam.trustwallet@proton.me

2022-08-09

Finansinspektionen (FI) har fått kännedom om att personer som säger sig
representera supportteam.trustwallet@proton.me erbjuder finansiella tjänster till svenska investerare.

supportteam.trustwallet@proton.me existerar inte enligt FI:s efterforskningar. supportteam.trustwallet@proton.me har inte tillstånd från FI att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet för supportteam.trustwallet@proton.me har heller inte anmälts till FI från något annat EES-land. supportteam.trustwallet@proton.me har inte heller tillstånd att driva finansiell verksamhet enligt tillsynsmyndigheten i det land där bolaget verkar ha sin hemvist.

FI varnar investerare och andra att handla med företag som inte har tillstånd att driva finansiell verksamhet. Samtliga företag med tillstånd i Sverige finns på www.fi.se under Företagsregistret.

supportteam.trustwallet@proton.me använder följande kontaktuppgifter:

Mejl: supportteam.trustwallet@proton.me