Varning för Walletsafe

2022-08-26

Finansinspektionen (FI) har fått kännedom om att personer som säger sig representera Walletsafe erbjuder finansiella tjänster till svenska investerare.

Walletsafe existerar inte enligt FI:s efterforskningar. Walletsafe har inte tillstånd från FI att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet för Walletsafe har heller inte anmälts till FI från något annat EES-land. Walletsafe har inte heller tillstånd att driva finansiell verksamhet enligt tillsynsmyndigheten i det land där bolaget verkar ha sin hemvist.

FI varnar investerare och andra att handla med företag som inte har tillstånd att driva finansiell verksamhet. Samtliga företag med tillstånd i Sverige finns på www.fi.se under Företagsregistret.

Walletsafe använder följande kontaktuppgifter:

Mejl: info@walletsafe.in
Webbsida: www.walletsafe.in