Varning för Aerofinancing

2022-11-18

Finansinspektionen (FI) har fått kännedom om att personer som säger sig representera Aerofinancing erbjuder svenska investerare handel med värdepapper.

Aerofinancing existerar inte enligt FI:s efterforskningar. Aerofinancing har inte tillstånd från FI att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet för Aerofinancing har heller inte anmälts till Finansinspektionen från något annat EES-land. Aerofinancing har inte heller tillstånd att driva finansiell verksamhet enligt tillsynsmyndigheten i det land där bolaget anger att de har sin hemvist.

FI varnar investerare och andra att handla med företag som inte har tillstånd att driva finansiell verksamhet. Varningarna finns samlade i FI:s varningslista. Samtliga företag med tillstånd i Sverige finns i FI:s företagsregister.

Aerofinancing har en webbplats (www.aerofinancing.com) och använder följande kontaktuppgifter:

Aerofinancing
30 St Mary Axe, London EC3A 8BF
2880, Broadway, New York, NY 10025

Telefon:
+44 2037649728

Mejl:
support@aero-financing.net
contact@aero-financing.net

Laddar sidan