Marknadsmissbruk (Mar)

EU-förordningen om marknadsmissbruk syftar till att säkerställa de finansiella marknadernas integritet och förbättra investerares skydd på och förtroende för marknaderna.

Förordningen berör personer eller företag som handlar med eller ger ut finansiella instrument som finns på en börs eller en MTF-plattform, men även de som handlas utanför handelsplatserna.

Även personer och företag som sprider information om finansiella instrument eller utgivare av dessa omfattas av reglerna.

Här hittar du information om hur man rapporterar till FI:s insynsregister: Insynshandel (Mar)

2017

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Gapwaves

A har på värdepappersmarknaden i Stockholm handlat aktier i bolaget Gapwaves AB. 43 handelsorder har lett till att transaktioner utförts med en enda aktie på ett sätt som har gett eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien. A har inte påvisat att transaktionerna har utförts av legitima skäl.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Redwood Pharma

A har på värdepappersmarknaden köpt en aktie i bolaget Redwood Pharma. Köpet har eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien. Köparen har inte påvisat att transaktionen har utförts av legitima skäl.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Scandinavian Real Heart och Heliospectra

A har på värdepappersmarknaden utfört 54 transaktioner med en enda aktie på ett sätt som har gett eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien, Scandinavian Real Heart och Heliospectra.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Gasporox

A har på värdepappersmarknaden utfört 45 transaktioner med en enda aktie på ett sätt som har gett eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på aktien, Gasporox.

Esma publicerar referensdata och instruktioner för att ladda ned filer

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat instruktioner om hur man får tillgång till de referensdata som omfattas av regelverken Mar respektive Mifid 2/Mifir. EU-myndigheten har samtidigt publicerat aktuella referensdata som går att ladda ned.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i MenuCard

A har på värdepappersmarknaden utfört transaktioner mellan två konton som A har kontrollerat. Transaktionerna har inte lett till någon förändring av det verkliga ägandet av de ifrågavarande aktierna. Transaktionerna kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång och efterfrågan på aktien.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i NeuroVive Pharmaceutical

A har på värdepappersmarknaden ansvarat för en transaktion av aktier utan att det verkliga värdet förändrats. Transaktionen kan ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång och efterfrågan på aktier.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Dalspira Mejeri

A har på värdepappersmarknaden utfört transaktioner mellan två konton som A har kontrollerat. Transaktionerna har inte lett till någon förändring av det verkliga ägandet av de i frågavarande aktierna. Transaktionerna kan förväntas ha gett falska ellervilseledande signaler om tillgång och efterfrågan på aktien.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Bergs Timber

A har på värdepappersmarknaden utfört transaktioner mellan två konton som A har kontrollerat. Transaktionerna har inte lett till någon förändring av det verkliga ägandet av de ifrågavarande aktierna. Transaktionerna kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång och efterfrågan på aktien.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Botnia Exploration

A har på värdepappersmarknaden vid två tillfällen utfört transaktioner som kan förväntas ha skapat falska eller vilseledande bilder av tillgång till och efterfrågan på eller priset på aktien, genom att A:s handelsorder inlett eller förstärkt en trend.

Laddar sidan