Våra register

På Finansinspektionen finns öppen information för alla att söka i.
Sök FFFS

Här hittar du föreskrifter och allmänna råd som gäller på finansområdet.

Förteckning FFFS

Gällande föreskrifter och allmänna råd.

Blankning

Betydande korta nettopositioner i aktier.

Företagsregistret

Företag och personer under vår tillsyn samt registrerade företag.

FI:s varningslista

Företag som FI eller tillsynsmyndigheter i andra länder varnar för.

Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Prospektregistret

Prospekt och erbjudandehandlingar.

Insynsregistret

Insynspersoners och närståendes transaktioner.

Börsinformation

Börsbolagens rapporter och kurspåverkande information.

Laddar sidan