Så styrs FI

FI:s verksamhet styrs av regeringens regleringsbrev. Där anges vilka mål FI ska ha för sin verksamhet, och de uppdrag som regeringen vill att FI ska utföra.

FI:s verksamhet regleras även i en förordning som beskriver myndighetens specifika mål, uppgifter och ansvar samt i en verksförordning som beskriver de uppgifter och ansvar som är gemensamma för alla myndigheter.

Fakta

Vi har tillsyn över:

  • 2 000 finansiella företag
  • 900 utländska finansiella företag med verksamhet i Sverige
  • informationen från 300 börsbolag
Senast granskad: 2017-01-24
Laddar sidan