Frågor och svar om skärpt amorteringskrav för hushåll med stora skulder

2017-05-31 | Nyheter Konsumentskydd

Finansinspektionens stabilitetsrapport visar att hushållens stora skulder samt ökande bostadspriser innebär att sårbarheter byggs upp i svensk ekonomi. Därför vill FI skärpa amorteringskravet för nya bolånetagare som tar stora lån i förhållande till sina inkomster.

Förslaget innebär att alla nya bolånetagare som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst, det vill säga inkomst före skatt, ska amortera 1 procentenhet mer av bolånet per år än vad de skulle behövt göra i dag. Detta gäller utöver redan befintliga amorteringsregler.

När börjar det skärpta amorteringskravet att gälla?

FI kommer innan sommaren att skicka ut förslaget på remiss till bankerna och bolåneinstituten. Efter sommaren kommer vi att färdigställa förslaget för att kunna ge det till regeringen för beslut under hösten. Tanken är att reglerna ska börja gälla från och med början av 2018.

Hur fungerar kravet?

När du ska ta ett lån för att finansiera en bostad ska banken ta hänsyn till om du lånar till mer än 50 procent av bostadens värde, då måste du amortera. Det skärpta amorteringskravet innebär att bankerna dessutom måste ta hänsyn till hur mycket du lånar i förhållande till din bruttoinkomst. Lånar du mer än 4,5 gånger din årsinkomst innan skatt så måste du amortera. Amorteringen är 1 procentenhet ytterligare utöver tidigare krav.

Har du ett lån med belåningsgrad på mellan 70-85 procent av bostadens värde så ska du idag amortera 2 procent ned till 70 procent och därefter 1 procent ned till 50 procent av bostadens värde. Har du sedan en skuld som överskrider 4,5 gånger din årsinkomst innan skatt så ska du amortera ytterligare 1 procent till dess att din skuld underskrider 4,5 procent av din bruttoinkomst.

Ni har ju sagt att amorteringskravet har fungerat. Varför måste ni ta till ytterligare åtgärd?

FI följer löpande den finansiella utvecklingen för att förhindra obalanser och framtida finanskriser. Det unika läget, låga räntor och hög tillväxt, samtidigt som bostadspriserna fortsätter att stiga från redan höga nivåer innebär förhöjd risk. Samtidigt är det fortsatt många hushåll som har stora skulder i förhållande till inkomsten eller till bostadens värde.

Vad räknar ni som inkomst?

Med inkomst avser FI taxerad bruttoinkomst, det vill säga inkomst före skatt. Utöver det kan bankerna räkna med inkomster som de bedömer är säkerställda och varaktiga, d v s studiebidrag, barnbidrag etc.

Vilka kommer att omfattas av detta?

Samtliga privatpersoner som tar nya bostadslån.

Har ni stämt av förslaget med regeringen? Kan regeringen säga nej?

Det är slutligen regeringen som ska godkänna förslaget om skärpt amorteringskrav. De kommer att behöva göra detta under hösten om kravet ska kunna börja gälla från början av 2018.

Vore det inte bättre med ett slopat ränteavdrag?

Ett slopat ränteavdrag ligger inte inom FI:s mandat att besluta om. En stor skillnad är att ett reducerat eller slopat ränteavdrag slår retroaktivt på alla som har bostadslån medan ett skärpt amorteringskrav endast omfattar nya bolåntagare.

Måste bankerna följa detta?

Bankerna ska följa reglerna om skärpt amorteringskrav när de väl är beslutade. De har dock möjlighet att bevilja undantag för t ex sjukdom eller dödsfall i enlighet med de undantag som finns beskrivna i de befintliga reglerna om amorteringskrav. Bankerna har också möjlighet att ställa hårdare krav när de gör sin kreditbedömning.

Tidigare fanns ett undantag för till exempel nybyggnation? Hur blir det nu?

De undantag som finns i det nuvarande amorteringskravet kommer att finnas kvar i det skärpta amorteringskravet. Bolån tagna med säkerhet i nybyggnation kommer dock att inkluderas vid beräkning av skuldkvot för annan bostad där låntagaren är med och tar nya bolån.

Viktigt att komma ihåg är att det alltid är banken som gör en bedömning av eventuell amorteringsfrihet och att de därmed kan begära att du som kund amorterar även om FI:s regler inte kräver det.

Vad gäller om man byter bank?

Det är alltid upp till din bank att göra en bedömning av dig och din ekonomi när du blir ny kund. Reglerna om amorteringskrav är dock inte ett krav när det gäller byte av bank. FI anser att det är viktigt att man som kund ska kunna flytta befintliga lån till en ny bank utan att omfattas av det skärpta amorteringskravet. En utökning av befintliga lån omfattas dock av kravet.

Vad gäller om jag vill utöka ett befintligt lån?

Ett utökat lån omfattas av det nya skärpta amorteringskravet och ska amorteras ned i enlighet med gällande regler.

Hur får jag veta hur mycket pengar jag kan låna?

När det gäller hur mycket du får låna är det upp till respektive bank att bedöma. Utan att amortera säger reglerna att du får låna maximalt 4,5 gånger din bruttoinkomst och upp till 50 procent av bostadens värde.

Nu är detta ett förslag men när blir det spikat?

Förslaget till skärpt amorteringskrav kommer att gå ut på remiss innan sommaren. Därefter ska regeringen ta beslut under hösten och tanken är att reglerna ska börja gälla från början av 2018.

Laddar sidan