Resultat

2017

Remissvar på Utkast till lagrådsremiss Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning

Finansinspektionen (FI) tillstyrker förslagen till regler för när Riksbanken ska ha möjlighet att ta upp lån för att förstärka valutareserven. Att upplåning endast får ske om valutareserven har använts i likviditetsstödjande åtgärder ger en rimlig balans mellan behovet av att Riksbanken har tillräckliga medel tillgängliga för att med kort varsel kunna ge likviditetsstöd i utländsk valuta och principen att staten inte binder mer medel i öronmärkta fonder än nödvändigt.

Beslut om kontracyklisk buffertvärde

FI beslutade den 27 april att inte ändra det kontracykliska buffertvärdet. Det buffertvärde på 2 procent som sedan den 19 mars 2017 tillämpas ska därmed fortsätta att gälla.

Den fullständiga XBRL-taxonomin version 2.7 nu publicerad

2017-04-27 | Eba Nyheter Rapportering

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat en ny XBRL-taxonomi (version 2.7).

Statistik: FI:s försäkringstillsyn och företagen under tillsyn

2017-04-27 | Eiopa Försäkring

Här publicerar FI statistik över vår tillsyn och sammanfattande uppgifter om de försäkrings- och återförsäkringsföretag som står under vår tillsyn.

Noble Brothers Sp. z o.o.

2017-04-27

Läs mer

Blue Sky Trade Limited

2017-04-27

Läs mer

Evo Binary International DWC

2017-04-27

Läs mer

Accam AG

2017-04-27

Läs mer

Laddar sidan