Diary registerAdvanced search

Senast diarieförda ärenden

DateDiary numberSender / RecipientTitleUnit
4/17/201919-8966Försäkringsförmedlarna Sydsverige ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8965Enligt sändlistaHalvårsredogörelser för fonder - årsakt 2019Rapportering
4/17/201919-8964Försäkringsförmedlarna Sydsverige ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8963Spotlight Stock MarketAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
4/17/201919-8962Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - M&G EUROPEAN PROPERTY FUND SICAV-FIS 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8961Central Bank of IrelandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Western Union Payment Services Ireland Limited (“WUPSIL”) (EU) 2015/2366Kapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8960Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Tillägg - Société GénéraleProspekt och redovisning
4/17/201919-8959ABB LtdAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
4/17/201919-8958Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass)Prospekt och redovisning
4/17/201919-8957Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - MCA Intelifunds Ltd 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8956Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass)Prospekt och redovisning
4/17/201919-8955Advinans ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8954Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA)Förfrågan från ESMA avseende fallbackrutiner för referensvärdenInfrastrukturtillsyn
4/17/201919-8953Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)Avregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i SverigeKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8952Avanza Bank ABMedgivanden rörande kapitalbasenBankrätt
4/17/201919-8951Kavaljer ABAnmälan om uppdragsavtalKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8950Stavnäs-Glava FörsäkringsbolagBegäran om intygKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8949Begäran om intygKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8948Hjerta Värdepappersservice ABAnmälan om uppdragsavtalKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8947Godkännande av tillägg till prospektProspekt och redovisning
4/17/201919-8946Göteborg Wealth Management ABAnmälan om klagomålsansvarigKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8945Godkännande av tillägg till prospektProspekt och redovisning
4/17/201919-8944Insplanet Försäkringsförmedling ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8943Insplanet Försäkringsförmedling ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8942Insplanet Försäkringsförmedling ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8941Svedea ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8940Qliro Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
4/17/201919-8939Finansinspektionen, FinlandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Nexstim OyjKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8938JustitiekanslernRemiss - Skadeståndsanspråk mot statenFinansiell stabilitet
4/17/201919-8937Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - M&G UK RESIDENTIAL PROPERTY FUND FCP-FIS 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8936Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - LOMBARD ODIER FUNDS 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8935Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Deutsche Bank AktiengesellschaftKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8934Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Holiway Investments Limited 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8933Rangordnat avrop av digital utbildning och en informationsfilm från ramavtal med nr 16-8167Konsument
4/17/201919-8932Ministry of Finance, CypernGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Nicos Rossos Insurance Brokers Ltd 2016/97/ECKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8931Savelend Credit Group ABFörfrågan om regelverkBankrätt
4/17/201919-8930Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)Anmälan om namnändringKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8929Länsförsäkringar ÖstgötaBegäran om intygKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8928Länsförsäkringar Skåne - ömsesidigtBegäran om intygKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8927Länsförsäkringar AB (publ)Begäran om intygKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8926Klagomål - Tjörns SparbankKonsument
4/17/201919-8925Klagomål - bluff-fakturering samt dataintrångKonsument
4/17/201919-8924Länsförsäkringar ÖstgötaBegäran om intygKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8923Volati ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
4/17/201919-8922AbsalonÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8921Advokatfirman Cederquist KBFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8920Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag (publ)Godkännande av ändring i bolagsordningFörsäkringsrätt
4/17/201919-8919Ålems SparbankTillstånd för försäkringsdistributionKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8918Danske Bank A/S, Danmark, Sverige FilialLedningsprövningBankrätt
4/17/201919-8917Klarna Holding ABMedgivanden rörande kapitalbasenBankrätt
4/17/201919-8916Arendt Regulatory & Consulting SAAnmälan om delfonder ucits - Serviced Platform SICAV 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8915Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - ASSET MANAGEMENT UMBRELLA FUND 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8914AK Nordic ABUnderrättelse om filialetablering inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
4/17/201919-8913Kambi Group plcAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
4/17/201919-8912Kambi Group plcAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
4/17/201919-8911Amal Express Ekonomisk föreningAnmälan av ombud för betaltjänsterBankrätt
4/17/201919-8910Gasporox AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
4/17/201919-8909FinansinspektionenTillfällig anställning som processtödjare vid flera avdelningar inom FIHR
4/17/201919-8908Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - BLACKSTONE CAPITAL PARTNERS VIII (LUX) SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8907Arvato Finance ABReviderad verksamhetsplanBankrätt
4/17/201919-8906Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
4/17/201919-8905PARVESTÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8904Swedbank Robur Fonder ABLedningsprövningKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8903KlagomålKonsument
4/17/201919-8902Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - IIF LUXEMBOURG 1 HEDGED SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8901C WorldWide Growth - C WorldWide Medical Small & Mid CapÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8900Nordea 1 - European Long Short Equity FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8899Autorité de Controle Prudentiel (ACP), FrankrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i SverigeKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8898Förfrågan om tillståndspliktBankrätt
4/17/201919-8897Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
4/17/201919-8896DWS Investment GmbHInformation om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8895Janus Henderson UK FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8894Begäran om utlämnande av handlingPenningtvätt
4/17/201919-8893Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - M&G UK PROPERTY FUND FCP-FISKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8892Kames Capital Investment Company (Ireland) plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8891Aros Kapital ABMedgivanden rörande kapitalbasenBankrätt
4/17/201919-8890Swedbank Försäkring ABFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8889BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
4/17/201919-8888Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ)Anmälan om klagomålsansvarigFörsäkringsrätt
4/17/201919-8887Länsförsäkringar ÖstgötaAnmälan om klagomålsansvarigFörsäkringsrätt
4/17/201919-8886SEB Pension och Försäkring ABAnmälan om klagomålsansvarigFörsäkringsrätt
4/17/201919-8885Telefonaktiebolaget LM EricssonAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
4/17/201919-8884Nederman Holding AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
4/17/201919-8883Sparbanken SydMedgivanden rörande kapitalbasenBankrätt
4/17/201919-8882AHA World AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
4/17/201919-8881Länsförsäkringar Fondförvaltning ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
4/17/201919-8880Svenska Handelsbanken ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
4/17/201919-8879AHA World Ab (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
4/17/201919-8878Byggmax Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
4/17/201919-8877Nitro Games OyjAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
4/17/201919-8876Paynova ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
4/17/201919-8875Sportamore AB (Publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
4/17/201919-8874Beslut om godkännande av prospekt och grundprospekt - övriga värdepapperProspekt och redovisning
4/17/201919-8873Capital International FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8872Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass)Prospekt och redovisning
4/17/201919-8871PGIM Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
4/17/201919-8870Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass)Prospekt och redovisning
4/17/201919-8869Enersize OyjAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
4/17/201919-8868Beslut om godkännande av prospekt och grundprospekt - övriga värdepapperProspekt och redovisning
4/17/201919-8867Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
4/17/201919-8866Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM), NederländernaIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Tillägg - BNP Paribas and BNP Paribas Issuance B.VKapitalmarknadsrätt

Laddar sidan