Diary register

PLEASE NOTE! Avsändare/Mottagare (Sender/Recipient) can not search för several words. Please use the open text search option instead.Advanced search

Latest

DateDiary numberSender / RecipientTitleUnit
9/29/202020-21928Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantörOperativa risker
9/29/202020-21927RAM One ABAnmälan om borttag av styrelseledamöterUppförandetillsyn
9/29/202020-21926Förfrågan om finansbolagKonsument
9/29/202020-21925Förfrågan om Svensk HypotekspensionKonsument
9/29/202020-21924Förfrågan om bolag - PayPalKonsument
9/29/202020-21923Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KBFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21922Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantörOperativa risker
9/29/202020-21921First Sentier Investors ICVCÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21920Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantörOperativa risker
9/29/202020-21919Amundi Treso 6 MoisÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21918Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21917MFS Investment FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21916Nacora International Insurance Brokers A BÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21915Finansinspektionen, FinlandBegäran om yttrande angående överlåtelse av försäkringsbestånd från Ålands ömsesidiga Försäkringsbolag till Ålands Försäkringar ABFörsäkringsrätt
9/29/202020-21913MFS Meridian FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21912SBAB Bank AB (publ)Medgivanden rörande kapitalbasenBankrätt
9/29/202020-21911Man Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21910Immunovia AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
9/29/202020-21909Central Bank of Ireland, IrlandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - IPS Solutions Ltd 2015/2366Kapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21908FinansinspektionenRapport - Bankbarometer november 2020Bankanalys och policy
9/29/202020-21907Begäran om utlämnande av handlingKonsument
9/29/202020-21906Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21905XtrackersÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21904Bridge Underwriting ABLedningsprövningKapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21903Klagomål - Länsförsäkringar bankKonsument
9/29/202020-21902Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - BRIDGEPOINT CREDIT OPPORTUNITIES IV SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21901Central Bank of Ireland, IrlandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Healthcare Innovation Fund III Offshore SICAV-RAIF S.C.Sp. Article 32Kapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21900DANSKE INVEST MANAGEMENT A/SInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
9/29/202020-21899ÄgarprövningBankrätt
9/29/202020-21898Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21897Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21896Bridge Underwriting ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21895Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21894Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21893Athanase Industrial Partner ABTillstånd att utöva fondverksamhet/diskretionär portföljförvaltningKapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21892Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21891Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21890Klagomål - NordeaKonsument
9/29/202020-21889Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), ItalienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - MEVI INSURANCE EXPERTS GMBH/SRL 2016/97/ECKapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21888Essity Aktiebolag (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
9/29/202020-21887Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), TysklandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - REMCI Finance GmbH 2016/97Kapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21886Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21885Dina Försäkring ABTillstånd att verkställa beståndsöverlåtelseavtalFörsäkringsrätt
9/29/202020-21884Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21883Sirius International Insurance CorporationAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
9/29/202020-21882ATS Finans ABMedgivanden rörande kapitalbasenTillstånd
9/29/202020-21881Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucits - Global Investors Series plc 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21880T. Rowe Price Funds SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - art 93Kapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21879Länsförsäkringar Fondförvaltning ABReviderad verksamhetsplanUppförandetillsyn
9/29/202020-21878Consilium AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
9/29/202020-21877Gapwaves AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
9/29/202020-21876AQR UCITS Funds IIÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21875UIB Nordic ABFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21874AQR UCITS Funds IIÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21873India Acorn ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21872Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet Frank Investments Limited 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21871Bonava AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
9/29/202020-21870Bambuser AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
9/29/202020-21869Klagomål - Resurs BankKonsument
9/29/202020-21868B & P FUND SERVICES ABFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21867Structured Investments SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - 2009/65 / EGKapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21866Anmälan om misstänkta transaktioner från utlandetMarknadstillsyn
9/29/202020-21865FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som HR-specialist på avdelningen HR, verksamhetsområde Styrning och verksamhetsstödHR
9/29/202020-21864Organisme pour le Registre des intermédiaires en assurances (ORIAS), FrankrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - INDEEZ 2016/97Kapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21863Catena ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
9/29/202020-21862Nordea Bank Sveriges PensionsstiftelseAnmälan om placeringsriktlinjerRisktillsyn försäkring
9/29/202020-21861Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - BLUEORCHARD SUSTAINABLE ASSETS FUND SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21860Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - AIFMD Abingworth LLP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21859E. Öhman J:or Fonder ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagKapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21858Guy Carpenter & Company AktiebolagUtvidgat tillståndKapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21857FinansdepartementetRegeringsrapport - Redogörelse för FI:s konsumentskyddsarbeteBank
9/29/202020-21856Förfrågan om tillståndspliktBankrätt
9/29/202020-21855Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigtAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
9/29/202020-21854Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - BRAZIL REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND III, S.C.S.. 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21853KPA Livförsäkring AB (publ)Tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhetFörsäkringsrätt
9/29/202020-21852Beslut och godkännande av värdepappersnot och sammanfattning - icke-aktierelateradeMarknadstillsyn
9/29/202020-21851Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
9/29/202020-21850Beslut och godkännande av registreringsdokument - icke-aktierelateradeMarknadstillsyn
9/29/202020-21849Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
9/29/202020-21848Beslut om godkännande av prospekt - aktierMarknadstillsyn
9/29/202020-21846Autorité des Marchés Financiers (AMF), FrankrikeIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - 3RD SUPPLEMENT 20-0477Marknadstillsyn
9/29/202020-21845Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Aloxar Capital Ltd 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21844Autorité des Marchés Financiers (AMF), FrankrikeIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - BNPP : 3RD SUPPLEMENT 20-0476Marknadstillsyn
9/29/202020-21843UBAMÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21842Begäran om utlämnande av handlingKapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21841Federated Hermes Multi-Strategy Credit FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
9/29/202020-21840Holmia Livförsäkring ABInformation om verksamheten - årsakt 2020Försäkringstillsyn

Laddar sidan