Diary registerAdvanced search

Latest

DateDiary numberSender / RecipientTitleUnit
2/14/202020-3751Lendo ABLedningsprövningTillstånd
2/14/202020-3750Södra Dalarnas Sparbank ABBeslut om förenklad återhämtningsplanBankrätt
2/14/202020-3749ALCUR FONDER ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2/14/202020-3748Banco de Espana, SpanienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Ria Payment Institution, EP, SA EU 2015/2366Kapitalmarknadsrätt
2/14/202020-3747Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2/14/202020-3746Erik Penser Bank AB (publ)Anmälan om uppdragsavtalBankrätt
2/14/202020-3745Optise ABMedgivanden rörande kapitalbasenKapitalmarknadsrätt
2/14/202020-3744Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2/14/202020-3743Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2/14/202020-3741Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - Barclays Stockbrokers Limited 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2/14/202020-3740Immunovia AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/14/202020-3739Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - FIVE ARROWS SECONDARY OPPORTUNITIES V SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2/14/202020-3738Finansinspektionen, FinlandInternationell överenskommelse (MoU) om tillsynssamverkanFörsäkringsrätt
2/14/202020-3737Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i SverigeKapitalmarknadsrätt
2/14/202020-3736Förfrågan om regelverkOperativa risker
2/14/202020-3735Anmälan om misstänkta transaktioner från utlandetMarknadstillsyn
2/14/202020-3734Åkerbo Härads BrandstodsbolagLedningsprövningFörsäkringsrätt
2/14/202020-3733Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2/14/202020-3732Beijer Alma ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/14/202020-3731Klagomål - Swedbank ABKonsument
2/14/202020-3730Förfrågan om tillståndspliktKapitalmarknadsrätt
2/14/202020-3729-[MAKULERAD]-
2/14/202020-3728Hexpol ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/14/202020-3727Landshypotek Bank AktiebolagInformation om verksamheten - intern metod för kreditrisker - årsakt 2020Finansiella risker
2/14/202020-3726Klagomål - kontanthanteringKonsument
2/14/202020-3725Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2/14/202020-3724Vitec Software Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/14/202020-3723Förfrågan om betalningarKonsument
2/14/202020-3722Bravida Holding ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/14/202020-3720Clemondo Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/14/202020-3719IRRAS AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/14/202020-3718Länsstyrelsen NorrbottenUppdatering av registreringuppgifterna för pensionsstiftelseFörsäkringsrätt
2/14/202020-3717Effnetplattformen AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/14/202020-3716Formpipe Software ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/14/202020-3715Hoist Finance AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/14/202020-3714Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass)Marknadstillsyn
2/14/202020-3713Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - LASALLE CHINA LOGISTICS VENTURE SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2/14/202020-3712Besqab AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/14/202020-3711If Skadeförsäkring AB (publ)Intyg avseende solvensFörsäkringsrätt
2/14/202020-3710MaxFastigheter i Sverige ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/14/202020-3709Maderna Fonder ABRegistrering av valutaväxling eller annan finansiell verksamhetTillstånd
2/14/202020-3708Maderna Fonder ABAnmälan om registrering av AIF-förvaltareKapitalmarknadsrätt
2/14/202020-3707Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - UBS AGMarknadstillsyn
2/14/202020-3706Enzymatica AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/14/202020-3705Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2/14/202020-3704Rutin för nyckelDokumentation
2/14/202020-3703Nederman Holding AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/14/202020-3702Citibank Europe plc, Sweden BranchFörfrågan om regelverkBankrätt
2/14/202020-3701Europeiska systemrisknämnden (ESRB)Internationell samarbetsgrupp - Policyarbetsgruppen (IWG) Europeiska systemrisknämnden (ESRB) – årsakt 2020Finansiell stabilitet
2/14/202020-3700Upphandling av årsredovisningsdata för icke-finansiella företagMakroanalys
2/14/202020-3699Nexam Chemical Holding AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/14/202020-3698Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2/14/202020-3697Investmentaktiebolaget LatourAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/14/202020-3696RaySearch Laboratories AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/14/202020-3695Medicover ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/14/202020-3694Klagomål - BancoKonsument
2/14/202020-3693Odd Molly International ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/14/202020-3692Axolot Solutions Holding ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/14/202020-3691NGS Group AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/14/202020-3690Clas Ohlson ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/14/202020-3689Nexam Chemical Holding ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/14/202020-3688Tre Kronor Property Investment ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/14/202020-3687Klagomål - Klarna Bank ABKonsument
2/14/202020-3686Bio-works Technologies ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/14/202020-3685FinansinspektionenCyber- och IT-riskstrategiEkonomisk analys
2/14/202020-3684Iconovo ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/14/202020-3683Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - ALLIANZ DEBT FUND SCSP SICAV 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2/14/202020-3682Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - GSO CAPITAL OPPORTUNITIES FUND IV EEA FEEDER SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2/14/202020-3681Promentor Finans ABRapportering av ALMMBanktillsyn
2/14/202020-3680Oasmia Pharmaceutical ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/14/202020-3679Ambea AB(publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/14/202020-3678Eltel ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/14/202020-3677Empir Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/14/202020-3676Endomines ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/14/202020-3675Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandÄndrade förhållanden om filialverksamhet - HDI Global Speciality SEFörsäkringsrätt
2/14/202020-3674Feelgood Svenska Aktiebolag (publ.)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/14/202020-3673Genova Property Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/14/202020-3672Betsson ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/14/202020-3671Arise ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/14/202020-3670Sivers IMA Holding Ab (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/14/202020-3668EnterCard Group ABMedgivanden rörande kapitalbasenTillstånd
2/14/202020-3667AMF Fonder ABReviderad verksamhetsplanUppförandetillsyn
2/14/202020-3666Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - GSO CAPITAL OPPORTUNITIES FUND IV EEA SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2/14/202020-3665Överklagande av Finansinspektionens beslut i ärende dnr 17-9299Kapitalmarknadsrätt
2/14/202020-3664Francisco Partners Management, L.P.Tillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeKapitalmarknadsrätt
2/14/202020-3663Francisco Partners Management, L.P.Tillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeKapitalmarknadsrätt
2/14/202020-3662Nuveen Global Investors Fund plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2/14/202020-3661North Bricks ABFörfrågan om regelverkBankrätt
2/14/202020-3660Information från marknadenMarknadstillsyn
2/14/202020-3659Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2/14/202020-3658BlackRock Fixed Income Dublin Funds PlcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2/14/202020-3657Skandinaviska Enskilda Banken ABBeräkning av kapitalkrav för motpartsriskBankrätt
2/14/202020-3656FinansdepartementetÄskande om ny säkerhetsskyddslagsstiftningEkonomi
2/14/202020-3655Svenska Handelsbanken ABInformation om verksamheten - intern metod för kreditrisker- årsakt 2020Finansiella risker
2/14/202020-3654FinansinspektionenInternationell samarbetsgrupp om macroprudential roundtableFinansiell stabilitet
2/14/202020-3653FinansinspektionenInstruktioner för avdelning Försäkringstillsyn - årsakt 2020Försäkringstillsyn
2/14/202020-3652Sparbanken SydInformation om fördjupad analysBanktillsyn
2/14/202020-3651Bankinstitutens ArbetsgivareorganisationFörfrågan om regelverkBankrätt
2/14/202020-3650Klagomål - Skandinaviska Enskilda Banken SEBKonsument
2/14/202020-3649Förfrågan om bolag - UK RegulationsKonsument
2/14/202020-3648Förfrågan om bolag - GirofxKonsument
2/14/202020-3647Förfrågan om BankIDKonsument
2/14/202020-3646Klagomål - SkandiabankenKonsument
2/14/202020-3645Förfrågan om skatt på pensionKonsument
2/14/202020-3644Aros Kapital ABMedgivanden rörande kapitalbasenTillstånd
2/14/202020-3643Klagomål - SBABKonsument
2/14/202020-3642Klagomål - SwedbankKonsument
2/14/202020-3641Finanstilsynet, DanmarkGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - GOMORE ApS 2016/97Kapitalmarknadsrätt
2/14/202020-3640Macquarie Collective Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2/14/202020-3638Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - A Place in the Sun Currency LtdKapitalmarknadsrätt
2/14/202020-3637Blaise Invest ABAvregistrering av vissa tillståndKapitalmarknadsrätt
2/14/202020-3636Coeli Private Equity ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/14/202020-3635OssDsign ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/14/202020-3634Studsvik ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/14/202020-3633Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Woodward Markwell Insurance Brokers Limited 2016/97/ECKapitalmarknadsrätt

Laddar sidan