Diary registerAdvanced search

Latest

DateDiary numberSender / RecipientTitleUnit
10/2/202323-27047Nordea Funds LtdGodkännande av ändring i fondbestämmelser för värdepappersfond - Nordea StabilKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-27046Swedbank Robur Fonder ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
10/2/202323-27045enklare Försäkring FA ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
10/2/202323-27044IMG Europe ABTillstånd för försäkringsdistributionTillstånd
10/2/202323-27043Nordea Funds LtdInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
10/2/202323-27042-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
10/2/202323-27041Antiloop ABAnmälan om väsentlig ändring i verksamhet eller organisation för AIF-förvaltare/fondbolagKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-27040-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
10/2/202323-27039-Förfrågan om regelverk för amorteringsgrundande bostadsvärdeKonsument
10/2/202323-27038Stenhus FastigheterAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
10/2/202323-27037Söderberg & Partners Holding ABAnmälan om ändring i ägarförhållanden eller nära förbindelserTillstånd
10/2/202323-27036Streamify ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
10/2/202323-27035Länsförsäkringar Skaraborg - ömsesidigtAnmälan om uppdragsavtal (utan avgift)Försäkringstillsyn
10/2/202323-27034Garantum Wealth Management GI ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
10/2/202323-27033-Begäran om utlämnande av handlingFörsäkringstillsyn
10/2/202323-27032Man Funds VI plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-27031JSS Investmentfonds IIÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-27030-Klagomål - fondavgifterKonsument
10/2/202323-27029Hamrén Försäkringskonsult ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
10/2/202323-27028-Klagomål - dubbla självriskerKonsument
10/2/202323-27027Preglife ABAnmälan om klagomålsansvarigTillstånd
10/2/202323-27026All S. Shop HandelsbolagAvregistrering av företagBetalrätt
10/2/202323-27025-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
10/2/202323-27024Svenska kyrkans tjänstepensionsföreningLedningsprövningTillstånd
10/2/202323-27023Evisens Securities Services ABAnmälan om uppdragsavtal av fondbolag/AIF-förvaltare/värdepappersbolag (utan avgift)Uppförandetillsyn
10/2/202323-27022Simplicity ABUnderrättelse om ändrade förhållanden vid filialetableringKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-27021Svenska kyrkans tjänstepensionsföreningLedningsprövningTillstånd
10/2/202323-27020-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
10/2/202323-27019Svenska kyrkans tjänstepensionsföreningLedningsprövningTillstånd
10/2/202323-27018Ortivus AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
10/2/202323-27017Svenska kyrkans tjänstepensionsföreningLedningsprövningTillstånd
10/2/202323-27016Skandinaviska Enskilda Banken ABAvregistrering av fondKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-27015Svenska kyrkans tjänstepensionsföreningLedningsprövningTillstånd
10/2/202323-27014Skanska Project Finance ABLedningsprövningTillstånd
10/2/202323-27013Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - T. Rowe Price Funds SICAV 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-27012HANetf ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-27011Visenta Insurance Company Ltd.Rapportering av riskkoncentrationer eller transaktioner inom gruppFörsäkringstillsyn
10/2/202323-27010Tabula ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-27009-Begäran om utlämnande av handlingKonsument
10/2/202323-27008Antares Capital Advisers LLCAvregistrering av fondKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-27007-Klagomål - CoeliKonsument
10/2/202323-27006LSTH Svenska Handelsfastigheter ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
10/2/202323-27005Rosenberg Hjorth Wealth Management ABAnmälan om ändring i ägarförhållanden eller nära förbindelserTillstånd
10/2/202323-27004-Klagomål - Klarna BankKonsument
10/2/202323-27003UPLAKSOFT FilialRegistrering av valutaväxling eller annan finansiell verksamhetTillstånd
10/2/202323-27002-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
10/2/202323-27001-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
10/2/202323-27000-Ägarprövning - tillägg till ärende 23-26817Betalrätt
10/2/202323-26999If Skadeförsäkring AB (publ)Anmälan om uppdragsavtal (utan avgift)Försäkringstillsyn
10/2/202323-26998Zmarta ABAnmälan om uppdragsavtal (utan avgift)Bankrätt
10/2/202323-26997Sirius Asset Management ABAnmälan om uppdragsavtal av fondbolag/AIF-förvaltare/värdepappersbolag (utan avgift)Uppförandetillsyn
10/2/202323-26996Länsförsäkringar GotlandAnmälan om uppdragsavtal (utan avgift)Försäkringstillsyn
10/2/202323-26995Länsförsäkringar VärmlandAnmälan om uppdragsavtal (utan avgift)Försäkringstillsyn
10/2/202323-26994-ÄgarprövningFörsäkringsrätt
10/2/202323-26992Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - OAKTREE OPPORTUNITIES FUND XII FEEDER (LUXEMBOURG), SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26991Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - OAKTREE OPPORTUNITIES FUND XII (PARALLEL 2), SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26990National Bank of Belgium, BelgienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - MoneyGram International 2015/2366/EUBetalrätt
10/2/202323-26989Danske Invest Management A/SÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26988Serafim Finans ABÖversyn och utvärdering av kreditinstitutBanktillsyn
10/2/202323-26987-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
10/2/202323-26986-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
10/2/202323-26985-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
10/2/202323-26984-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
10/2/202323-26983Jetpak Top Holding AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
10/2/202323-26982Pharmacolog i Uppsala ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
10/2/202323-26981-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
10/2/202323-26980Sparbanken Skaraborg AB (publ)Anmälan om klagomålsansvarigBankrätt
10/2/202323-26979SEB Investment Management AB, Luxembourg BranchÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26978-Förfrågan om regelverkBetaltillsyn
10/2/202323-26977Sands Capital Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26976Brocc Holding ABMedgivanden rörande kapitalbasenFinansiella risker
10/2/202323-26975Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - SCHRODERS CAPITAL PRIVATE EQUITY INDIA S.C.S. 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26974Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - SPHERES VENTURE CAPITAL AND GROWTH EQUITY VINTAGE 2023/2024 SCSp 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26973SSGA SPDR ETFs Europe I plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26972Fondita Healthcare PlaceringsfondÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26971Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - TITANBAY MASTER FUND SCSp-RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26970Morgan Stanley Investment FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26969-Information från marknadsplatsens övervakningMarknadstillsyn
10/2/202323-26967Bank of Spain, SpanienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - RIA PAYMENT INSTITUTION, EP, S.A. 2015/2366/EUBetalrätt
10/2/202323-26966Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - SCHRODERS CAPITAL PRIVATE EQUITY GLOBAL DIRECT III EUR S.C.S. 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26965UBS (Irl) Fund PlcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26964iShares VI plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26963Schroder International Selection FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26962Qliro ABÖversyn och utvärdering av kreditinstitutBanktillsyn
10/2/202323-26961BlackRock Global FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26960-Godkännande av EU-tillväxtprospekt - aktierelaterade värdepapperMarknadstillsyn
10/2/202323-26959-Godkännande och registrering av prospekt avseende ickeaktierelaterade värdepapper - proportionerlig granskningMarknadstillsyn
10/2/202323-26958-Godkännande och registrering av grundprospekt – proportionerlig granskningMarknadstillsyn
10/2/202323-26957Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Vontobel Financial Products GmbHMarknadstillsyn
10/2/202323-26956Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Stafford Infrastructure Secondaries Fund IV Feeder SCA, SICAV-RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26955Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - UBAM 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26954Crown Sigma UCITS plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26953Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - UBAM 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26952Amundi Index SolutionsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26951LUX Multimanager SICAVInformation om gränsöverskridande verksamhetUppförandetillsyn
10/2/202323-26949Ymer SC ABTillsynsmöteUppförandetillsyn
10/2/202323-26948Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - Co-Invest Platform (No.16) SCSp 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26947Evenlode ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26946ASK Investment Funds ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26945Gateway UCITS Funds PLCÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26944Xtrackers (IE) plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26943Fundsmith SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26942Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26941Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Stafford Infrastructure Secondaries Fund IV SCSp, SICAV-RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26940Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - WEST STREET PRIVATE MARKETS 2024 LUXEMBOURG, SLP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26939Nordea Funds Ab, Svensk FilialInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
10/2/202323-26938Xbaht ABAnmälan om uppdragsavtal (utan avgift)Betalrätt
10/2/202323-26937Redeye ABAnmälan om uppdragsavtal av fondbolag/AIF-förvaltare/värdepappersbolag (utan avgift)Uppförandetillsyn
10/2/202323-26936OXE MarineAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
10/2/202323-26935Northgold ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
10/2/202323-26934Svenska Handelsbanken ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
10/2/202323-26933Seafire AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
10/2/202323-26932Clas Ohlson AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
10/2/202323-26931-Förfrågan om amorteringskravKonsument
10/2/202323-26930Zalando SEUndantag från lagen om betaltjänsterBetalrätt
10/2/202323-26929Bundesministerium Digitaliserung und Wirtschaftsstandort (BMDW), ÖsterrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - Aon Austria GmbH 2016/97/EUTillstånd
10/2/202323-26928Bundesministerium Digitaliserung und Wirtschaftsstandort (BMDW), ÖsterrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - Karin Fröschl 2016/97/EUTillstånd
10/2/202323-26927UTI Goldfinch Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26926BNP Paribas FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26925Bank of Lithuania, LitauenGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - AB "Mano bankas" 2013/36/EUBankrätt
10/2/202323-26924Select Investment Series III SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26923Organisme pour le Registre des intermédiaires en assurances (ORIAS), FrankrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Réunion AERIENNE & Spatiale 2016/97/EUTillstånd
10/2/202323-26922Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucits - iShares iV plc 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26921Man Funds VI plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26920-Anmälan om misstänkta transaktioner från utlandetMarknadstillsyn
10/2/202323-26919C-Rad ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
10/2/202323-26918-Klagomål - valutamarknadenKonsument
10/2/202323-26917Maiden General Försäkrings ABAnmälan om uppdragsavtal (utan avgift)Försäkringstillsyn
10/2/202323-26916Maiden Life Försäkrings ABAnmälan om uppdragsavtal (utan avgift)Försäkringstillsyn
10/2/202323-26915SSGA SPDR ETFs Europe I plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26914SSGA SPDR ETFs Europe II plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26913MULTI UNITS FRANCEÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26912iShares III plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26911Goldman Sachs Funds IIIÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26910-Förfrågan om bolag - CFDSKonsument
10/2/202323-26909Dalarnas FörsäkringsbolagFörfrågan om regelverkBetaltillsyn
10/2/202323-26908Ruth Asset Management ABFörfrågan om verksamhetenUppförandetillsyn
10/2/202323-26907-Förfrågan om regelverkBetaltillsyn
10/2/202323-26906Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - TRISTAN INCOME PLUS STRATEGY ONE FEEDER SICAV RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26905Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgInformation om gränsöverskridande verksamhet - Apollo Investment Management Europe (Luxembourg) S.àr.l. 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26904-Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
10/2/202323-26903Sparbanken Skåne AB (publ)Beräkning av kapitalkrav för kreditriskFinansiella risker
10/2/202323-26902-Granskning av återhämtningsplan Nordea 2023Banktillsyn
10/2/202323-26901AQR UCITS FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26900-Begäran om utlämnande av handlingKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26899-Begäran om utlämnande av handlingKapitalmarknadsrätt
10/2/202323-26898Epsilon FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt