Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Vi visar heller inte så kallade visselblåsarärenden med hänsyn till vikten av att kunna garantera att anmälarens identitet inte röjs. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Om du vill ta del av en handling kan du mejla till registrator, finansinspektionen@fi.se.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2021-09-1621-24349Finanzmarktaufsicht (FMA), LiechensteinIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - DAAG Certificates GmbHMarknadstillsyn
2021-09-1621-24348Resurs Holding ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-09-1621-24347Förfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24346Godkännande av EU-tillväxtprospekt - icke-aktierelaterade värdepapperMarknadstillsyn
2021-09-1621-24345Calliditas Therapeutics ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-09-1621-24344Förfrågan om amorteringKonsument
2021-09-1621-24343Sparbanken Skåne AB (publ)Ändring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2021-09-1621-24342S.P. BRLI Göteborg ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2021-09-1621-24341Ekonomistyrningsverket (ESV)Samråd om vissa avgifterEkonomi
2021-09-1621-24340Förfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24339Ägarledningsprövning - IBM Global Financing Sweden ABTillstånd
2021-09-1621-24338PensionsmyndighetenFörfrågan om förslag avseende prognosstandardFörsäkringstillsyn
2021-09-1621-24337Förfrågan om tillståndspliktTillstånd
2021-09-1621-24336Klagomål - amorteringsfrihetKonsument
2021-09-1621-24335Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandInformation om gränsöverskridande verksamhet - Acton Fund VI GmbH & Co. KG 345/2013/EUKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24334Länsförsäkringar VärmlandInformation om verksamheten - årsaktFörsäkringstillsyn
2021-09-1621-24333Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandInformation om gränsöverskridande verksamhet - Cherry Ventures Fund IV GmbH & Co. KG 345/2013/EUKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24332Klagomål - amorteringsfrihetKonsument
2021-09-1621-24331Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgInformation om gränsöverskridande verksamhet- Bridge Logistics Value Fund SLP RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24330Organisme pour le Registre des intermédiaires en assurances (ORIAS), FrankrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - EDF ASSURANCES 2016/97/EUKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24329Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity MSCI World Index Fund I EUR ACCÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24328Klagomål - brott mot betalkontodirektivetKonsument
2021-09-1621-24327Lazard Convertible GlobalÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24326BlackRock Global FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24325Global Evolution FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24324Sörmlands SparbankÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2021-09-1621-24323NN (L)Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24322Finansinspektionen, FinlandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Zevoy Aktiebolag 2015/2366/EUBankrätt
2021-09-1621-24321Begäran om utlämnande av handlingKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24320Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Bdswiss Holding Plc 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24319GQG Global UCITS ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24318PIMCO Funds: Global Investors Series plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24317Coupland Cardiff Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24316GuardCap UCITS Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24315Christian Berner Tech Trade ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-09-1621-24314European Specialist Investment FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24313VanEck Vectors™ ETFs N.V.Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24312ICA Banken ABAnmälan om klagomålsansvarigTillstånd
2021-09-1621-24311Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgInformation om gränsöverskridande verksamhet - ADVENT INTERNATIONAL GPE X-A SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24310Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgInformation om gränsöverskridande verksamhet - ResponsAbility Climate Smart Agriculture Fund 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24309Malta Financial Services Authority (MFSA), MaltaÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - FirstUnited Insurance Brokers LtdKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24308Klagomål - American ExpressKonsument
2021-09-1621-24307FluoGuide A/SAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-09-1621-24306Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM), NederländernaGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Mercer (Nederland) B.V. 2016/97/EUKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24305Intyg om ej återkallat tillståndMarknader
2021-09-1621-24304Bank of Lithuania, LitauenGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - PAYRNET 2015/2366/EUBankrätt
2021-09-1621-24303Medivir AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-09-1621-24302Central Bank of Cyprus, CypernGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Sureswipe E.M.I. P.L.C 2015/2366/EUBankrätt
2021-09-1621-24301Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Nomura International Funding Pte. Ltd.Marknadstillsyn
2021-09-1621-24300Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-09-1621-24299CANTARGIA ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-09-1621-24298Bank of Spain, SpanienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - RIA PAYMENT INSTITUTION, EP, S.A.U. 2015/2366/EUBankrätt
2021-09-1621-24297Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - NORDEA 1, SICAV 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24296Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-09-1621-24295Bank of Spain, SpanienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - RIA PAYMENT INSTITUTION, EP, S.A.U. 2015/2366/EUBankrätt
2021-09-1621-24294ICA Banken ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2021-09-1621-24293Intyg om ej återkallat tillståndMarknader
2021-09-1621-24292Transfer Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-09-1621-24291SSGA SPDR ETFs Europe I plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24290Financial Services and Markets Authority (FSMA), BelgienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - VERZEKERINGEN VANDEMEULEBROECKE 2016/97/EUKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24289Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), SpanienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet i Sverige - 2011/61/EU INFRANODE II ABKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24288Swedbank ABMedgivanden rörande kapitalbasenBankrätt
2021-09-1621-24287Halmstads kommunFörfrågan om regelverkTillstånd
2021-09-1621-24286Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandInformation om gränsöverskridande verksamhet - 42Cap II Opportunity GmbH & Co. KG. 345/2013/EUKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24285Bank of Spain, SpanienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Small World Financial Services Spain SAU 2015/2366/EUBankrätt
2021-09-1621-24284Tidaholms SparbankMedgivanden rörande kapitalbasenTillstånd
2021-09-1621-24283Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), SpanienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - AZORA GESTION SGIIC, S.A.U 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24282Aspect Absolute Return FundAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i SverigeKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24281Brinova Fastigheter AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-09-1621-24280Lazard Convertible GlobalÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24279Klagomål - bankbyte för hemlösaKonsument
2021-09-1621-24278iShares II plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24277Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM), NederländernaInformation om gränsöverskridande verksamhet - Greystar Europe lnvestment Management B.V. 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24276Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgInformation om gränsöverskridande verksamhet - CIM Infrastructure Fund III (Lux),SCSp 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24275Insplorion ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-09-1621-24274G FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24273Klagomål - FolksamKonsument
2021-09-1621-24272Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), FrankrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - BofA SECURITIES EUROPE SA 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24271Klagomål - NordnetKonsument
2021-09-1621-24270Finanstilsynet, NorgeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - DNB Asset Management AS 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24269Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM), NederländernaInformation om gränsöverskridande verksamhet - Newion Partners B.V. 345/2013/EUKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24268Allarity Therapeutics A/SAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-09-1621-24267Wellington Alternative Investments LLCTillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24266Financial Market Authority (FMA), LiechtensteinGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - VP Bank AG 2013/36/ECBankrätt
2021-09-1621-24265Byggmax Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-09-1621-24264India Acorn ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24263Genetic Analysis ASAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-09-1621-24262Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - HSBC PRIVATE MARKETS FEEDER SCA SICAV-RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24261iShares IV plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24260BlackRock Fixed Income Dublin Funds PlcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24259Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - HSBC PRIVATE MARKETS SCSP SICAV-RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24258Lysa Fonder ABGodkännande av nya fondbestämmelser för värdepappersfondKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24257Mynt ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2021-09-1621-24256Lyxor 1Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24255Mynt ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2021-09-1621-24254Bulten ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-09-1621-24253Aon Sweden ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2021-09-1621-24252Neptunia Invest AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-09-1621-24251Schroder International Selection FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24250CS INVESTMENT FUNDS 3Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24249WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETFÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24248Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2021-09-1621-24247WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Cloud Computing UCITS ETFÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24246Förfrågan om regelverkBankrätt
2021-09-1621-24245Allianz Global Investors Fund - Allianz China A OpportunitiesÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24244Säkra Väst kommanditbolagÅterkallelse som försäkringsförmedlareTillstånd
2021-09-1621-24243Invesco Markets II plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24242Aspect Capital LimitedAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i SverigeKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24241Begäran om utlämnande av handlingUppförandetillsyn
2021-09-1621-24240Paytrim ABÄndring av VDBankrätt
2021-09-1621-24239Vontobel FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24238Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandInformation om gränsöverskridande verksamhet - Allianz Climate Solutions Emerging Markets Fund SCA, SICAV SIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24237Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - BLACKSTONE CORE EQUITY PARTNERS IICO-INVEST 1 (LUX) SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24236Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - MAGNASALE TRADING LTD (EU) 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24235Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - EUROPA FUND VI SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24234Volvofinans Bank ABAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
2021-09-1621-24233Förfrågan om bankkonto för ideella föreningarKonsument
2021-09-1621-24232S.P. MDJM Malmö ABTillstånd för försäkringsdistributionTillstånd
2021-09-1621-24231Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgInformation om gränsöverskridande verksamhet - Blackstone China 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24230Amundi Responsible InvestingÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-09-1621-24229Förfrågan om överföring av pengar från utlandetKonsument
2021-09-1621-24228Godkännande av EU-tillväxtprospekt - aktierelaterade värdepapperMarknadstillsyn
2021-09-1621-24227Beslut om godkännande av prospekt - icke-aktierelateradeMarknadstillsyn
2021-09-1621-24226FCG Fonder ABAnmälan av fondbolag/AIF-förvaltare om uppdragsavtal för annan att utföra visst arbete eller vissa funktionerUppförandetillsyn
2021-09-1621-24225Grundbulten 102345 ABTillstånd för försäkringsdistributionTillstånd
2021-09-1621-24224Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2021-09-1621-24223Tink ABLedningsprövningTillstånd

Laddar sidan