Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Vi visar heller inte så kallade visselblåsarärenden med hänsyn till vikten av att kunna garantera att anmälarens identitet inte röjs. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Om du vill ta del av en handling kan du mejla till registrator, finansinspektionen@fi.se.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2023-03-2223-9358-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-03-2223-9357-Ägarledningsprövning - Svensk Hypotekspension 5 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9356-Ägarledningsprövning - Svensk Hypotekspension 5 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9355Consector ABLedningsprövningTillstånd
2023-03-2223-9354-Ägarledningsprövning - Svensk Hypotekspension 5 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9353-Ägarledningsprövning - Svensk Hypotekspension 5 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9352SiriusPoint International Försäkringsaktiebolag (publ)Anmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
2023-03-2223-9351-Ägarledningsprövning - Svensk Hypotekspension 5 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9350-Ägarledningsprövning - Svensk Hypotekspension 5 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9349-Ägarledningsprövning - Svensk Hypotekspension 5 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9348-Ägarledningsprövning - Svensk Hypotekspension 5 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9347-Ägarledningsprövning - Svensk Hypotekspension 5 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9346-Ägarledningsprövning - Svensk Hypotekspension 5 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9345-Ägarledningsprövning - Svensk Hypotekspension 5 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9344Autorité des Marchés Financiers (AMF), FrankrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Atlantic Asset Management 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-03-2223-9343-Ägarledningsprövning - Svensk Hypotekspension 5 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9342Umeå Kommunkoncerns PensionsstiftelseLedningsprövningTillstånd
2023-03-2223-9341AQR UCITS FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-03-2223-9340-Ägarledningsprövning - Svensk Hypotekspension 5 AB (publ)vTillstånd
2023-03-2223-9339-Ägarledningsprövning - East capital Financial Services ABTillstånd
2023-03-2223-9338-Ägarledningsprövning - Svensk Hypotekspension 5 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9337MULTI UNITS FRANCEÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-03-2223-9336-Ägarledningsprövning - Svensk Hypotekspension Fond 4 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9335East Capital Financial Services ABLedningsprövningTillstånd
2023-03-2223-9334-Ägarledningsprövning - Svensk Hypotekspension Fond 4 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9333-Godkännande av grundprospektMarknadstillsyn
2023-03-2223-9332-Ägarledningsprövning - Svensk Hypotekspension Fond 4 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9331Financial Services and Markets Authority (FSMA), BelgienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - VERZEKERINGSKANTOOR PROPS 2016/97/EUTillstånd
2023-03-2223-9330Stadshypotek ABMedgivanden rörande kapitalbasenTillstånd
2023-03-2223-9329-Ägarledningsprövning - Svensk Hypotekspension Fond 4 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9328-Ägarledningsprövning - Svensk Hypotekspension Fond 4 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9327Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgInformation om gränsöverskridande verksamhet - BLACKSTONE EUROPE FUND MANAGEMENT S.À R.L. 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-03-2223-9326-Ägarledningsprövning - Svensk Hypotekspension Fond 4 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9325-Ägarledningsprövning - Svensk Hypotekspension Fond 4 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9324Natixis International Funds (LUX) IÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-03-2223-9323-Ägarledningsprövning - Svensk Hypotekspension Fond 4 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9322-Ägarledningsprövning - Svensk Hypotekspension Fond 4 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9321National Bank of Belgium, BelgienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - MoneyGram International 2015/2366/EUBetalrätt
2023-03-2223-9320-Ägarledningsprövning - Svensk Hypotekspension Fond 4 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9319-Ägarledningsprövning - Svensk Hypotekspension Fond 4 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9318Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), SpanienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Q-IMPACT FUND II, FESE 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-03-2223-9317-Klagomål - intergiro intl ab (publ)Konsument
2023-03-2223-9316Franklin Templeton ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-03-2223-9315-Ägarledningsprövning - Svensk Hypotekspension Fond 4 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9314Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgInformation om gränsöverskridande verksamhet - HINES LUXEMBOURG INVESTMENT MANAGEMENT S.A R.L. 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-03-2223-9313-Ägarledningsprövning - Svensk Hypotekspension Fond 4 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9312-Förfrågan om FortissoKonsument
2023-03-2223-9311Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - TWELVE CAPITAL SICAV-SIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-03-2223-9310-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-03-2223-9309Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - CARMIGNAC ALTS ICAV 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-03-2223-9308Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) SAÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-03-2223-9307-Klagomål - Larina AB och Larina InvestKonsument
2023-03-2223-9306Qliro ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagBankrätt
2023-03-2223-9305-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-03-2223-9304-Ägarledningsprövning - Svensk Hypotekspension Fond 4 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9303-Ägarledningsprövning - Svensk Hypotekspension Fond 2 ABTillstånd
2023-03-2223-9302-Ägarledningsprövning - Svensk Hypotekspension Fond 2 ABTillstånd
2023-03-2223-9301M&G (LUX) Investment Funds 1Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-03-2223-9300-Ägarledningsprövning - Svensk Hypotekspension Fond 2 ABTillstånd
2023-03-2223-9299-Ägarledningsprövning - Svensk Hypotekspension Fond 2 ABTillstånd
2023-03-2223-9298-Ägarledningsprövning - Svensk Hypotekspension Fond 2 ABTillstånd
2023-03-2223-9297-Ägarledningsprövning - Svensk Hypotekspension Fond 2 ABTillstånd
2023-03-2223-9296-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-03-2223-9295-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-03-2223-9294-Ägarledningsprövning - Svensk Hypotekspension Fond 2 ABTillstånd
2023-03-2223-9293-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-03-2223-9292-Ägarledningsprövning - Svensk Hypotekspension Fond 2 ABTillstånd
2023-03-2223-9291-Ägarledningsprövning - Svensk Hypotekspension Fond 2 ABTillstånd
2023-03-2223-9290-Ägarledningsprövning - Svensk Hypotekspension Fond 2 ABTillstånd
2023-03-2223-9289-Ägarledningsprövning - Svensk Hypotekspension Fond 2 ABTillstånd
2023-03-2223-9288-Ägarledningsprövning - Svensk Hypotekspension Fond 2 ABTillstånd
2023-03-2223-9287-Ägarledningsprövning - Svensk Hypotekspension Fond 2 ABTillstånd
2023-03-2223-9286-Ägarledningsprövning - Svensk Hypotekspension Fond 2 ABTillstånd
2023-03-2223-9285-Ägarledningsprövning - Svensk Hypotekspension Fond 2 ABTillstånd
2023-03-2223-9284-Ägarledningsprövning - Nordax Sverige 5 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9283-Ägarledningsprövning - Nordax Sverige 5 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9282-Ägarledningsprövning - Nordax Sverige 5 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9281Central Bank of Ireland, IrlandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - LGT Capital Partners (Ireland) Limited - Crown Direct Growth SCSp 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-03-2223-9280-Ägarledningsprövning - Nordax Sverige 5 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9279-Ägarledningsprövning - Nordax Sverige 5 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9278-Ägarledningsprövning - Nordax Sverige 5 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9277-Ägarledningsprövning - Nordax Sverige 5 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9276-Ägarledningsprövning - Nordax Sverige 5 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9275-Ägarledningsprövning - Nordax Sverige 5 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9274-Förfrågan om fullmaktKonsument
2023-03-2223-9273-Ägarledningsprövning - Nordax Sverige 5 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9272-Klagomål - reklamKonsument
2023-03-2223-9271-Ägarledningsprövning - Nordax Sverige 5 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9270Eyeonid Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-03-2223-9269-Ägarledningsprövning - Nordax Sverige 5 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9268-Ägarledningsprövning - Nordax Sverige 5 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9267-Ägarledningsprövning - Nordax Sverige 5 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9266-Ägarledningsprövning - Nordax Sweden Mortgages 1 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9265JSS InvestmentfondsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-03-2223-9264-Ägarledningsprövning - Nordax Sweden Mortgages 1 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9263-Ägarledningsprövning - Nordax Sweden Mortgages 1 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9262-Ägarledningsprövning - Nordax Sweden Mortgages 1 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9261-Ägarledningsprövning - Nordax Sweden Mortgages 1 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9260-Ägarledningsprövning - Nordax Sweden Mortgages 1 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9259-Ägarledningsprövning - Nordax Sweden Mortgages 1 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9258Svea Bank ABMedgivanden rörande kapitalbasenBankrätt
2023-03-2223-9257-Ägarledningsprövning - Nordax Sweden Mortgages 1 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9256-Ägarledningsprövning - Nordax Sweden Mortgages 1 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9255-Ägarledningsprövning - Nordax Sweden Mortgages 1 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9254M & E Finansservice ABAvregistrering av företagTillstånd
2023-03-2223-9253-Ägarledningsprövning - Nordax Sweden Mortgages 1 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9252-Ägarledningsprövning - Nordax Sweden Mortgages 1 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9251-Förfrågan om regelverkBetalrätt
2023-03-2223-9250-Ägarledningsprövning - Nordax Sweden Mortgages 1 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9249Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Sera Global Real Estate Group Germany GmbH 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2023-03-2223-9248-Ägarledningsprövning - Nordax Sweden Mortgages 1 AB (publ)Tillstånd
2023-03-2223-9247Finanstilsynet, DanmarkÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Copenhagen Infrastructure Partners P/S 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-03-2223-9246-UnderrättelseStöd och säkerhet
2023-03-2223-9245Central Bank of Ireland, IrlandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Interactive Brokers Ireland LimitedKapitalmarknadsrätt
2023-03-2223-9244Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Invesco Commercial Mortgage Income - Europe Fund, FCP-RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-03-2223-9243Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - CHENAVARI CREDIT FUND S.C.A., SICAV - RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-03-2223-9242-Klagomål - KlarnaKonsument
2023-03-2223-9241-Klagomål - SEBKonsument
2023-03-2223-9240Multiconcept Fund Management S.A.Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-03-2223-9239BNY Mellon Global Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-03-2223-9238COIN Securities Services ABAnmälan om uppdragsavtalUppförandetillsyn
2023-03-2223-9237-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-03-2223-9236-Förfrågan om Swedbank HumanfondKonsument
2023-03-2223-9235-Klagomål - Klarna bank ABKonsument
2023-03-2223-9234-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-03-2223-9233Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - CARLYLE EUROPEAN TACTICAL PRIVATE CREDIT FUND S.A. SICAV-RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-03-2223-9232Central Bank of Ireland, IrlandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - KKR Alternative Investment Management Unlimited Company 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-03-2223-9231Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - OAKTREE REAL ESTATE DEBT FUND IV (LUX), SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-03-2223-9230iShares V plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-03-2223-9229Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - AMUNDI FUNDS 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2023-03-2223-9228Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - AXA WORLD FUNDS 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2023-03-2223-9227-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-03-2223-9226Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgInformation om gränsöverskridande verksamhet - UNIVERSAL-INVESTMENT-LUXEMBOURG S.A. 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-03-2223-9225-Beslut om godkännande av prospekt - icke-aktierelateradeMarknadstillsyn
2023-03-2223-9224-Klagomål - NOWOKonsument
2023-03-2223-9223-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-03-2223-9222Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - ROYAL FINANCIAL TRADING (CY) LTD 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2023-03-2223-9221-Klagomål - SEBKonsument
2023-03-2223-9220-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-03-2223-9219Ovzon AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-03-2223-9218Castellum AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-03-2223-9217Oddo BHF Avenir EuropeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-03-2223-9216-Förfrågan omKonsument
2023-03-2223-9214Prostatype GenomicsAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-03-2223-9213Bank of Spain, SpanienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Small World Financial Services Spain SAU 2015/2366/EUBetalrätt
2023-03-2223-9212Alcadon Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-03-2223-9211Bank of Spain, SpanienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - RIA PAYMENT INSTITUTION, EP, S.A.U. 2015/2366/EUBetalrätt
2023-03-2223-9210-Förfrågan om pyramidspelKonsument
2023-03-2223-9209Hoist Finance AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-03-2223-9208Norditek Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-03-2223-9207Central Bank of Ireland, IrlandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - MMC Securities (Ireland) Limited 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2023-03-2223-9206Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgInformation om gränsöverskridande verksamhet - DWS INVESTMENT S.A. 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-03-2223-9205Alligator Bioscience ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-03-2223-9204Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - INFRAFIBRE CO-INVEST SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-03-2223-9203Alcadon Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-03-2223-9202-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-03-2223-9201-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-03-2223-9200-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-03-2223-9199Multi Manager Access IIÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-03-2223-9198-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-03-2223-9197Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM), NederländernaInformation om gränsöverskridande verksamhet - Next Level Participaties 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-03-2223-9196-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-03-2223-9195-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-03-2223-9194SSGA SPDR ETFs Europe I plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-03-2223-9193Autoriteit Financiële Markten, the NetherlandsIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - BNG Bank N.VMarknadstillsyn
2023-03-2223-9192Baillie Gifford Worldwide Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-03-2223-9191Central Bank of IrelandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Barclays Bank PlcMarknadstillsyn
2023-03-2223-9190-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-03-2223-9189Matthews Asia FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-03-2223-9188-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-03-2223-9187-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd