Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Vi visar heller inte så kallade visselblåsarärenden med hänsyn till vikten av att kunna garantera att anmälarens identitet inte röjs. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2020-01-2020-1562BankfilialerInformation om verksamheten - årsakt 2020Banktillsyn
2020-01-2020-1561Temaundersökning om kreditprövning i konsumentförhållandenFinansiella risker
2020-01-2020-1560Temaundersökning om kreditprövning i konsumentförhållandenFinansiella risker
2020-01-2020-1559Temaundersökning om kreditprövning i konsumentförhållandenFinansiella risker
2020-01-2020-1558Temaundersökning om kreditprövning i konsumentförhållandenFinansiella risker
2020-01-2020-1557Temaundersökning om kreditprövning i konsumentförhållandenFinansiella risker
2020-01-2020-1556Temaundersökning om kreditprövning i konsumentförhållandenFinansiella risker
2020-01-2020-1555Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2020-01-2020-1554ExcaliburInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2020-01-2020-1553Bliwa Livförsäkring ömsesidigtAnmälan om försäkringstekniska riktlinjerRisktillsyn försäkring
2020-01-2020-1552Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - KBL European Private Bankers S.A 2013/36/EUKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1551Sparbanken NordÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1550Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2020-01-2020-1549Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2020-01-2020-1548Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1547Qliro ABLedningsprövningBankrätt
2020-01-2020-1546ÄgarprövningKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1545Information från marknadenMarknadstillsyn
2020-01-2020-1544Werna Försäkring & Finans ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1543Enklare Ekonomi Sverige ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1542Avtal om skrivareStöd och säkerhet
2020-01-2020-1541Cellink AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-01-2020-1540The Jupiter Global FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1539U ACCESSÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1538Klagomål - Svenska Handelsbanken och Dixipay LtdKonsument
2020-01-2020-1537Plexian ABFörfrågan om tillståndspliktBankrätt
2020-01-2020-1536Dicopay ABFörfrågan om tillståndspliktBankrätt
2020-01-2020-1535Förfrågan om bolag Kronan Kapital ABFörsäkringsrätt
2020-01-2020-1534Vitruvius Emerging Markets EquityÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Vitruvius SICAVKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1533Godkännande av tillägg till prospektMarknadstillsyn
2020-01-2020-1532Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1531Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1530Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1529LifePlan ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1528Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1527Förfrågan om regelverkBankrätt
2020-01-2020-1526SEB Life and Pension Holding ABTillsynskollegium SEB Life and Pension Holding AB – college årsakt 2020Försäkringstillsyn
2020-01-2020-1525FinansdepartementetFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1524Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1523SEB Life and Pension Holding ABInformation om verksamheten - årsakt 2020Försäkringstillsyn
2020-01-2020-1522Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1521Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ)Information om verksamheten - årsakt 2020Försäkringstillsyn
2020-01-2020-1520Förfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1519ÄgarprövningBankrätt
2020-01-2020-1518Klagomål - Nordea Bank AbpKonsument
2020-01-2020-1517Förfrågan om regelverkBankrätt
2020-01-2020-1516MVI Advisors ABAnmälan om fond under förvaltningKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1515Akka Egendom ABAnmälan om förvaltad fondKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1514Anmälan om misstänkta transaktioner från utlandetMarknadstillsyn
2020-01-2020-1513Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S DanmarkÄndring av vdFörsäkringsrätt
2020-01-2020-1512Klagomål - 4Spar ABKonsument
2020-01-2020-1511Förfrågan om avgift för SwishKonsument
2020-01-2020-1510Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)Information om verksamheten - årsakt 2020Försäkringstillsyn
2020-01-2020-1509Klagomål - NETSKonsument
2020-01-2020-1508Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigtInformation om verksamheten - årsakt 2020Försäkringstillsyn
2020-01-2020-1507Förfrågan om framtidsfullmaktKonsument
2020-01-2020-1506POG (Product Oversight Governance) Riktlinjer 2019Banktillsyn
2020-01-2020-1505Klagomål - Fair InvestmentKonsument
2020-01-2020-1504Europeiska bankmyndigheten (EBA)EBA-arbetsgrupp om redovisning årsakt 2020Finansiella risker
2020-01-2020-1503Förfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1502FinansinspektionenProcessbeskrivning för riskindentifieringFinansiell stabilitet
2020-01-2020-1501Europeiska bankmyndigheten (EBA)EBA -arbetsgrupp om risker och sårbarheter i EU:s banksystem (SGV) årsakt 2020Bankanalys och policy
2020-01-2020-1500FinansinspektionenSamordningsfunktionen, arbetsgrupp 3 - 2020Operativa risker
2020-01-2020-1499FinansinspektionenSamordningsfunktionen, arbetsgrupp 2 - 2020Operativa risker
2020-01-2020-1498FinansinspektionenSamordningsfunktionen, arbetsgrupp 1 - 2020Operativa risker
2020-01-2020-1497FinansinspektionenSamordningsfunktionen - 2020Operativa risker
2020-01-2020-1496Bundesministerium Digitaliserung und Wirtschaftsstandort (BMDW), ÖsterrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - Autohaus Lüftner GmbH (EU) 2016/97Kapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1495PersonalaktHR
2020-01-2020-1494TypingDNA IncFörfrågan om regelverkBankrätt
2020-01-2020-1493Bundesministerium Digitaliserung und Wirtschaftsstandort (BMDW), ÖsterrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - Martin Fitz (EU) 2016/97Kapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1492Klagomål - SwedbankKonsument
2020-01-2020-1491Betaltjänstleverantörer enligt sändlistaInformation om verksamheten - årsakt 2020Operativa risker
2020-01-2020-1490Aberdeen Standard SICAV IÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1489Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Aftab Currency Exchange LimitedKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1488Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1487Markaryds sparbankÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1486Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - PAAMCO Prisma Europe LLP 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1485Sharin ABTillstånd för försäkringsdistributionKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1484Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1483Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1482BolagsverketRemiss - Möjlighet till yttrande om tillstånd att bli inteckningshavareKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1481KRONAN Försäkringskonsult ABAnmälan om borttag av styrelseledamöterKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1480KRONAN Försäkringskonsult ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1479Krantz, Leif Anders RolandÅterkallelse som försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1478Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1477Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1476Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1475Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1474Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2020-01-2020-1473Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1472FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som kvalificerad analytiker på Finansiell stabilitet, staben Ekonomisk analysHR
2020-01-2020-1471Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1470Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1469Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1468Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1467Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1466Bundesministerium Digitaliserung und Wirtschaftsstandort (BMDW), ÖsterrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - COVER-DIRECT Versicherungsmakler und Werbeagentur Ges.m.b.H. (EU) 2016/97Kapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1465Bundesministerium Digitaliserung und Wirtschaftsstandort (BMDW), ÖsterrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Autohaus Rasser GmbH (EU) 2016/97Kapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1464Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1463Bundesministerium Digitaliserung und Wirtschaftsstandort (BMDW), ÖsterrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Jochen Freißmuth (EU) 2016/97Kapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1462BolagsverketRemiss - Möjlighet till yttrande om tillstånd att bli inteckningsbrevhavareKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1461Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Aftab Currency Exchange LimitedKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1460Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - LYDYA FINANCIAL LTD (EU 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1459Czech National Bank (CNB), TjeckienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - PLANET PENSIONS LIMITED s.r.o 2016/97/EUKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1458Swedbank Försäkring ABRapportering av riskkoncentrationer eller transaktioner inom gruppFörsäkringstillsyn
2020-01-2020-1457Amundi ABSÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1456Länsförsäkringar Kalmar länAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
2020-01-2020-1455Legg Mason Global Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1454Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - SUSTAINABLE GROWTH FUND, SCSP, SICAV-SIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1453Bundesministerium Digitaliserung und Wirtschaftsstandort (BMDW), ÖsterrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Miguel Josef Gugrel 2016/97Kapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1452Klagomål - TrustlyKonsument
2020-01-2020-1451Godkännande av grundprospektMarknadstillsyn
2020-01-2020-1450Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet 2009/138/EGFörsäkringstillsyn
2020-01-2020-1449Ministry of finance, CypernUnderrättelse om filialetablering för EES-bolag - Steamship Mutual Underwriting Association (Europe) Ltd 2009/138/ECFörsäkringsrätt
2020-01-2020-1448Klagomål - FörsäkringskassanKonsument
2020-01-2020-1447Sparbanken Alingsås ABAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
2020-01-2020-1446Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2020-01-2020-1445Begäran om utlämnande av handlingKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1444Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2020-01-2020-1443FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som kvalificerad jurist på Juridisk samordning, staben JuridikHR
2020-01-2020-1442Impact Coatings ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-01-2020-1441Artificial Solutions International ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-01-2020-1440Eyeonid Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-01-2020-1439Hufvudstaden ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-01-2020-1438Absolicon Solar Collector ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-01-2020-1437Beslut om godkännande av prospekt - icke-aktierelateradeMarknadstillsyn
2020-01-2020-1436Förfrågan om prospektreglerMarknadstillsyn
2020-01-2020-1435Gaming Corps ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-01-2020-1434Begäran om utlämnande av handlingKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1433Tetragon Credit Income Partners IV Europe LtdTillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeKapitalmarknadsrätt
2020-01-2020-1432Safello ABÖverklagande av Finansinspektionens beslut i ärende dnr 19-30Bankrätt

Laddar sidan