Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Vi visar heller inte så kallade visselblåsarärenden med hänsyn till vikten av att kunna garantera att anmälarens identitet inte röjs. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Om du vill ta del av en handling kan du mejla till registrator, finansinspektionen@fi.se.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2021-06-1021-16370Gradén Mattsson Finans ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2021-06-1021-16369Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2021-06-1021-16368Begäran om utlämnande av handlingKonsument
2021-06-1021-16367Ägarprövning - tillägg till ärende 21-16205Kapitalmarknadsrätt
2021-06-1021-16366Ägarprövning - tillägg till ärende 21-16205Kapitalmarknadsrätt
2021-06-1021-16365Ägarprövning - tillägg till ärende 21-16205Kapitalmarknadsrätt
2021-06-1021-16364Ägarprövning - tillägg till ärende 21-16205Kapitalmarknadsrätt
2021-06-1021-16363Ägarprövning - tillägg till ärende 21-16205Kapitalmarknadsrätt
2021-06-1021-16362Ägarprövning - tillägg till ärende 21-16205Kapitalmarknadsrätt
2021-06-1021-16361Ägarprövning - tillägg till ärende 21-16205Kapitalmarknadsrätt
2021-06-1021-16360Ägarprövning - tillägg till ärende 21-16205Kapitalmarknadsrätt
2021-06-1021-16359Begäran om utlämnande av handlingKapitalmarknadsrätt
2021-06-1021-16358Financial Supervision Commission, BulgariaÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - ZK LEV INS 2009/138/ECKapitalmarknadsrätt
2021-06-1021-16357JAK MedlemsbankMedgivanden rörande kapitalbasenBankrätt
2021-06-1021-16356Landmark Equity Advisors L.L.C.Avregistrering av vissa tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-06-1021-16355Sandvik Försäkrings ABRapportering av riskkoncentrationer eller transaktioner inom gruppFörsäkringstillsyn
2021-06-1021-16354Handelsbanken Fonder ABReviderad verksamhetsplanUppförandetillsyn
2021-06-1021-16353Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-06-1021-16352Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-06-1021-16351SPP Fonder ABLedningsprövningTillstånd
2021-06-1021-16350Stellar Capital ABTillstånd för försäkringsdistributionTillstånd
2021-06-1021-16349Central Bank of Ireland, IrlandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Elliot Lloyd International LimitedKapitalmarknadsrätt
2021-06-1021-16348Lannebo Fonder ABIntyg avseende verksamhetstillståndKapitalmarknadsrätt
2021-06-1021-16347Ägarledningsprövning - Erika FörsäkringsaktiebolagTillstånd
2021-06-1021-16346Sparbanken NordÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2021-06-1021-16345Sparbanken NordLedningsprövningTillstånd
2021-06-1021-16344Klagomål - Försäkringsbolaget IFKonsument
2021-06-1021-16343RPM Risk & Portfolio Management ABAnmälan av fondbolag/AIF-förvaltare om uppdragsavtal för annan att utföra visst arbete eller vissa funktionerKapitalmarknadsrätt
2021-06-1021-16342Credit Suisse Custom Markets - EM Currency FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-06-1021-16341KPA Pensionsförsäkring AB (publ)Tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhetFörsäkringsrätt
2021-06-1021-16340BTG Pactual SICAV - Brazil Equity Plus FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2021-06-1021-16339Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucits - HANetf ICAV 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2021-06-1021-16338Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-06-1021-16337Goldcup 28057 ABAnmälan om registrering av AIF-förvaltareKapitalmarknadsrätt
2021-06-1021-16336Intermar InsuranceÅterkallelse som försäkringsförmedlareTillstånd
2021-06-1021-16335Insurance Service Informations i Stenungsund ABÅterkallelse som försäkringsförmedlareTillstånd
2021-06-1021-16334SÄKRA Halmstad KommanditbolagÅterkallelse som försäkringsförmedlareTillstånd
2021-06-1021-16333Dina Försäkringar Väst ömsesidigtAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
2021-06-1021-16332Säkra Västkusten KommanditbolagÅterkallelse som försäkringsförmedlareTillstånd
2021-06-1021-16331LänsstyrelsenInformation om Covid 19 restriktionerGd
2021-06-1021-16330Säkra Borås KommanditbolagÅterkallelse som försäkringsförmedlareTillstånd
2021-06-1021-16329Dina Försäkringar SydAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
2021-06-1021-16328Dina Försäkringar Nord ömsesidigtAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
2021-06-1021-16327SÄKRA Halland KommanditbolagÅterkallelse som försäkringsförmedlareTillstånd
2021-06-1021-16326Klagomål på PayExKonsument
2021-06-1021-16325Nyhavn Capital ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2021-06-1021-16324Dina Försäkringar Mitt, ömsesidigtAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
2021-06-1021-16323ÄgarprövningKapitalmarknadsrätt
2021-06-1021-16322E. Öhman J:or Fonder ABLedningsprövningTillstånd
2021-06-1021-16321Säkra Stockholm 1 KommanditbolagÅterkallelse som försäkringsförmedlareTillstånd
2021-06-1021-16320PExA ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-06-1021-16319Göteborg Wealth Management ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2021-06-1021-16318Cicero Fonder ABLedningsprövningTillstånd
2021-06-1021-16317Northmill Bank ABLedningsprövningTillstånd
2021-06-1021-16316Finanstilsynet, NorgeInformation om tillsynBanktillsyn
2021-06-1021-16315Förfrågan om prospektreglerMarknadstillsyn
2021-06-1021-16314Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass)Marknadstillsyn
2021-06-1021-16313Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass)Marknadstillsyn
2021-06-1021-16312RiksgäldenRemiss - Förslag till ändrade föreskrifter om insättningsgarantiJuridisk samordning
2021-06-1021-16311Klagomål - Swedbank SundsvallKonsument
2021-06-1021-16310Ägarprövning - tillägg till ärende 21-16307Bankrätt
2021-06-1021-16309Ägarprövning - tillägg till ärende 21-16307Bankrätt
2021-06-1021-16308Ägarprövning - tillägg till ärende 21-16307Bankrätt
2021-06-1021-16307Ägarprövning - Advisa ABBankrätt
2021-06-1021-16306Klagomål - Swedbank, NordeaKonsument
2021-06-1021-16305Ägarprövning - tillägg till ärende 21-16301Bankrätt
2021-06-1021-16304Sivers SemiconductorsAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-06-1021-16303Ägarprövning - tillägg till ärende 21-16301Bankrätt
2021-06-1021-16302Ägarprövning - tillägg till ärende 21-16301Bankrätt
2021-06-1021-16301Ägarprövning - Sambla ABBankrätt
2021-06-1021-16300Ägarprövning - tillägg till ärende 21-15824Bankrätt
2021-06-1021-16299Ägarprövning - tillägg till ärende 21-15824Bankrätt
2021-06-1021-16298Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-06-1021-16297Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-06-1021-16296Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-06-1021-16295Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-06-1021-16294Fenix Försäkringsmäklare ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2021-06-1021-16293Strukturinvest Fondkommission (FK) ABEBA datainsamlingUppförandetillsyn
2021-06-1021-16292ATS Finans ABEBA datainsamlingUppförandetillsyn
2021-06-1021-16291Alnair ABEBA datainsamlingUppförandetillsyn
2021-06-1021-16290Förfrågan om IGMFXKonsument
2021-06-1021-16289Aktieinvest FK ABEBA datainsamlingUppförandetillsyn
2021-06-1021-16288ABG Sundal Collier ABEBA datainsamlingUppförandetillsyn
2021-06-1021-16287Nordic Försäkring & Riskhantering ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2021-06-1021-16286CAG Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-06-1021-16285Ramsele FörsäkringsbolagFörfrågan om rapporteringFörsäkringstillsyn
2021-06-1021-16284Sinch AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-06-1021-16283Leading Edge Materials CorpAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-06-1021-16282Adventia ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-06-1021-16281Catella Fondförvaltning ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2021-06-1021-16280Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-06-1021-16279Axolot Solutions Holding ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-06-1021-16278Nyfosa ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2021-06-1021-16277Förfrågan om regelverkUppförandetillsyn
2021-06-1021-16276Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-06-1021-16275Förfrågan om kontoKonsument
2021-06-1021-16274Summa Equity ABAnmälan om väsentlig ändring i verksamhet eller organisation för AIF-förvaltare/fondbolagKapitalmarknadsrätt
2021-06-1021-16273Svenska Handelsbanken ABAnmälan om likviditetsgruppBankrätt
2021-06-1021-16272Förfrågan om prospektreglerMarknadstillsyn
2021-06-1021-16271Oesterreichische NationalbankFörfrågan om regelverkBankrätt
2021-06-1021-16269Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - MULTI UNITS LUXEMBOURG 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2021-06-1021-16268Länsförsäkringar Fondförvaltning ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för värdepappersfond - Länsförsäkringar Hållbar FöretagsobligationKapitalmarknadsrätt
2021-06-1021-16267Central Bank of Ireland, IrlandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Ridgex Investments plcMarknadstillsyn
2021-06-1021-16266Enligt sändlistaInformation om förlängning av riskviktsgolv enligt tillsynsförordningen (art. 458 CRR) - 2021Bankanalys och policy
2021-06-1021-16265Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KBFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2021-06-1021-16264Athlon Sweden ABLedningsprövningTillstånd
2021-06-1021-16263Mirabella Financial Services LLPAvregistrering av vissa tillståndKapitalmarknadsrätt
2021-06-1021-16262Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass)Marknadstillsyn
2021-06-1021-16261Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass)Marknadstillsyn
2021-06-1021-16260Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass)Marknadstillsyn
2021-06-1021-16259Godkännande av EU-tillväxtprospekt - aktierelaterade värdepapperMarknadstillsyn
2021-06-1021-16258Klagomål på NordeaKonsument
2021-06-1021-16257Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2021-06-1021-16256Klagomål på bankKonsument
2021-06-1021-16255Autoriteit Financiële MarktenIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V.Marknadstillsyn
2021-06-1021-16254Förfrågan om regelverkOperativa risker
2021-06-1021-16253Förfrågan om taxonominKonsument
2021-06-1021-16252Ägarledningsprövning - Anyfin ABTillstånd

Laddar sidan