Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Vi visar heller inte så kallade visselblåsarärenden med hänsyn till vikten av att kunna garantera att anmälarens identitet inte röjs. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Om du vill ta del av en handling kan du mejla till registrator, finansinspektionen@fi.se.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2024-06-1924-18223Länsförsäkringar AB (publ)LedningsprövningBetalrätt
2024-06-1924-18234-ÄgarledningsprövningBetalrätt
2024-06-1924-18232-ÄgarledningsprövningBetalrätt
2024-06-1924-18231-ÄgarledningsprövningBetalrätt
2024-06-1924-18230-ÄgarledningsprövningBetalrätt
2024-06-1924-18228-ÄgarledningsprövningBetalrätt
2024-06-1924-18227-ÄgarledningsprövningBetalrätt
2024-06-1924-18225-ÄgarledningsprövningBetalrätt
2024-06-1924-18224-ÄgarledningsprövningBetalrätt
2024-06-1924-18218SEB Pension och Försäkring ABLedningsprövningBetalrätt
2024-06-1924-18144-ÄgarledningsprövningBetalrätt
2024-06-1924-18136Länsförsäkringar ÖstgötaLedningsprövningBetalrätt
2024-06-1924-18080SPP Pension & Försäkring AB (publ)LedningsprövningBetalrätt
2024-06-1924-18233Visenta FörsäkringsaktiebolagGodkännande av ändring i bolagsordningFörsäkringsrätt
2024-06-1924-18229S&P Insurance Advisory ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareFörsäkringsrätt
2024-06-1924-18226Finansdepartementet, Ekonomistyrningsverket och Branschföreträdare enligt sändlistaRegeringsrapport - avgifter hos Finansinspektionen hösten 2024Ledningsstöd
2024-06-1924-18222Agronomics & SolchansernaFörfrågan om regelverkVärdepapperstillstånd
2024-06-1924-18221Juni Technology ABLedningsprövningTillståndsrätt, Betalningar
2024-06-1924-18220-Förfrågan om regelverkTillståndsrätt, Betalningar
2024-06-1924-18219AutoConcept Insurance ABAnmälan om klagomålsansvarigFörsäkringsrätt
2024-06-1924-18217Dalom Försäkringsförmedling ABTillstånd för försäkringsdistributionFörsäkringsrätt
2024-06-1924-18216Svedea ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareFörsäkringsrätt
2024-06-1924-18215Länsförsäkringar Bank AktiebolagAnmälan om uppdragsavtal (utan avgift)Bankrätt
2024-06-1924-18214Projektfinans Sverige ABLedningsprövningTillståndsrätt, Betalningar
2024-06-1924-18213RiksgäldenRemiss - Förslag till ändrade föreskrifter om insättningsgarantiFinansiella risker, Bank
2024-06-1924-18212TF Bank ABUnderrättelse om ändrade förhållanden vid filialetableringTillstånd, Bank
2024-06-1924-18211AnonymTips om bolagHandelstillsyn
2024-06-1924-18210CapInWest Holding ABFörfrågan om regelverkVärdepappersmarknadsrätt
2024-06-1924-18209LE & Partners Försäkringsförmedling ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareFörsäkringsrätt
2024-06-1924-18208I Squared Capital Advisors (US) LLCInformation om verksamheten - förvärv av onoterade innehavVärdepapperstillsyn
2024-06-1924-18207-Ägarledningsprövning - Vabis FörsäkringsaktiebolagTillståndsrätt, Betalningar
2024-06-1924-18206Howden Insurance Brokers South ABLedningsprövningTillståndsrätt, Betalningar
2024-06-1924-18205Sparbanken Västra MälardalenUndantag från likviditetstäckningskravFinansiella risker, Bank
2024-06-1924-18204-Begäran om utlämnande av handlingAktiemarknadsrätt
2024-06-1924-18203Finans 24/7 Sverige ABFörfrågan om verksamhetenMedelstora och små banker
2024-06-1924-18202Autorité des Marchés Financiers (AMF), FrankrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2024-06-1924-18201-Intyg om ej återkallat tillståndTillståndsrätt, Betalningar
2024-06-1924-18200Abrdn III ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2024-06-1924-18199-Intyg om ej återkallat tillståndTillståndsrätt, Betalningar
2024-06-1924-18198Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucits - Man Funds VI plc 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2024-06-1924-18197-Klagomål - QvicklyKonsument
2024-06-1924-18196Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - AB SICAV I 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2024-06-1924-18195Vultus ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-06-1924-18194FinansinspektionenDirektiv för verksamhetsplaneringen 2025Ledningsstöd
2024-06-1924-18193-Förfrågan om bolagKonsument
2024-06-1924-18192-Förfrågan om bankers omsättningKonsument
2024-06-1924-18191-Intyg om ej återkallat tillståndTillsyn medelstora och mindre försäkringsföretag
2024-06-1924-18190Autorité des Marchés Financiers (AMF), FrankrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2024-06-1924-18189Gigasun AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-06-1924-18188-Klagomål - PWS NordicKonsument
2024-06-1924-18187-Intyg om ej återkallat tillståndTillsyn medelstora och mindre försäkringsföretag
2024-06-1924-18186Skurups SparbankFörfrågan om regelverkBetalrätt
2024-06-1924-18185-Intyg om ej återkallat tillståndTillsyn medelstora och mindre försäkringsföretag
2024-06-1924-18184-Förfrågan om tidsgränser vid internationella överförandenKonsument
2024-06-1924-18183-Intyg om ej återkallat tillståndTillsyn medelstora och mindre försäkringsföretag
2024-06-1924-18182Finanstilsynet, NorgeIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Circio Holding ASAProspekt
2024-06-1924-18181-Intyg om ej återkallat tillståndTillsyn medelstora och mindre försäkringsföretag
2024-06-1924-18180Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbHProspekt
2024-06-1924-18179Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - NOMURA INTERNATIONAL FUNDING PTE. LTDProspekt
2024-06-1924-18178Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - MORGAN STANLEY; MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC; MORGAN STANLEY B.V.; MORGAN STANLEY FINANCE LLCProspekt
2024-06-1924-18177Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - General Atlantic Investment Partners SCSP SICAV-RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2024-06-1924-18176Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - MORGAN STANLEY B.V.Prospekt
2024-06-1924-18175Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - MIP FEEDER SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2024-06-1924-18174FinansdepartementetRegeringsbeslut - Förordnande av styrelseledamotMyndighetsjuridik
2024-06-1924-18173FinansdepartementetRegeringsbeslut - Entledigande av styrelseledamotMyndighetsjuridik
2024-06-1924-18172-Klagomål - bedrägeriKonsument
2024-06-1924-18171Invesco Markets II plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2024-06-1924-18170-Klagomål - CysekKonsument
2024-06-1924-18169-Klagomål - HandelsbankenKonsument
2024-06-1924-18168-Klagomål - FortissioKonsument
2024-06-1924-18167Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - CIM Infrastructure Fund III (Lux) SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2024-06-1924-18166KammarkollegietFörlängning tjänstereseförsäkringHr
2024-06-1924-18165-Begäran om utlämnande av handlingAktiemarknadsrätt
2024-06-1924-18164-Begäran om utlämnande av handlingKonsument
2024-06-1924-18163Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - HYCM (EUROPE) LTD (EU) 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2024-06-1924-18162Xtrackers (IE) plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2024-06-1924-18161-Intyg om ej återkallat tillståndTillståndsrätt, Betalningar
2024-06-1924-18160Jupiter Investment FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2024-06-1924-18159-Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2024-06-1924-18158-Fördjupad analys - AI-användningen i den svenska finanssektornKansli, Betalningar
2024-06-1924-18157-Intyg om ej återkallat tillståndTillståndsrätt, Betalningar
2024-06-1924-18156-Intyg om ej återkallat tillståndTillståndsrätt, Betalningar
2024-06-1924-18155-[MAKULERAD]-
2024-06-1924-18154-Ägarledningsprövning - Nasdaq Stockholm ABTillståndsrätt, Betalningar
2024-06-1924-18153-Ägarledningsprövning - EQT Treasury ABTillståndsrätt, Betalningar
2024-06-1924-18152ÅB Lokala Försäkringar Ömsesidigt FörsäkringsbolagLedningsprövningTillståndsrätt, Betalningar
2024-06-1924-18151Gar-Bo Försäkring ABAnmälan om uppdragsavtal (utan avgift)Tillsyn medelstora och mindre försäkringsföretag
2024-06-1924-18150Gar-Bo Försäkring ABAnmälan om klagomålsansvarigFörsäkringsrätt
2024-06-1924-18149Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - HSBC PRIVATE MARKETS FEEDER SCA SICAV-RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2024-06-1924-18148Tundra Fonder ABReviderad verksamhetsplanFondtillsyn
2024-06-1924-18147-Godkännande av EU-tillväxtprospekt - aktierelaterade värdepapperProspekt
2024-06-1924-18146-Ägarledningsprövning - SiriusPoint International FörsäkringsaktiebolagTillståndsrätt, Betalningar
2024-06-1924-18145Handelsbanken Liv FörsäkringsaktiebolagLedningsprövningTillståndsrätt, Betalningar
2024-06-1924-18143-Ägarledningsprövning - EQT Treasury ABTillståndsrätt, Betalningar
2024-06-1924-18142Sparbanken TranemoGodkännande av ändring i reglementeTillstånd, Bank
2024-06-1924-18141-Intyg om ej återkallat tillståndTillsyn medelstora och mindre försäkringsföretag
2024-06-1924-18140Global Infrastructure Management LLCTillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeKapitalmarknadsrätt
2024-06-1924-18139Finanstilsynet, NorgeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - SECTOR GAMMA ASKapitalmarknadsrätt
2024-06-1924-18138Svenska Läkemedelsförsäkringen ABGodkännande av ändring i bolagsordningTillstånd, Försäkring
2024-06-1924-18137-Intyg om ej återkallat tillståndTillsyn medelstora och mindre försäkringsföretag
2024-06-1924-18135-Intyg om ej återkallat tillståndTillsyn medelstora och mindre försäkringsföretag
2024-06-1924-18134-Intyg om ej återkallat tillståndTillsyn medelstora och mindre försäkringsföretag
2024-06-1924-18133Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - GENUI III GmbH & Co. geschl. InvKG 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2024-06-1924-18132Dalslands SparbankUndantag från likviditetstäckningskravFinansiella risker, Bank
2024-06-1924-18131-Intyg om ej återkallat tillståndTillsyn medelstora och mindre försäkringsföretag
2024-06-1924-18130-Intyg om ej återkallat tillståndTillsyn medelstora och mindre försäkringsföretag
2024-06-1924-18129Sensys Gatso Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-06-1924-18128Sparbanken TranemoMedgivanden rörande kapitalbasenTillståndsrätt, Betalningar
2024-06-1924-18127Sensys Gatso Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-06-1924-18126Erste Asset Management GmbHÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2024-06-1924-18125-Intyg om ej återkallat tillståndTillsyn medelstora och mindre försäkringsföretag
2024-06-1924-18124-Intyg om ej återkallat tillståndTillsyn medelstora och mindre försäkringsföretag
2024-06-1924-18123Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - GREYKITE EUROPEAN REAL ESTATEUSD FEEDER FUND I SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2024-06-1924-18122-Förfrågan om Finansinspektionens verksamhetKonsument
2024-06-1924-18121Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - AVIVA INVESTORS 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2024-06-1924-18120-Klagomål - SEBKonsument
2024-06-1924-18119-Klagomål - utsändning av värdeavierKonsument
2024-06-1924-18118-Klagomål - AlektumKonsument
2024-06-1924-18117-Begäran om utlämnande av handlingKonsument
2024-06-1924-18116FluoGuide A/SAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-06-1924-18115Autorité des Marchés Financiers (AMF), FrankrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - BNP Paribas European Enhanced Real Estate Debt Fund 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2024-06-1924-18114Allianz Global Investors FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2024-06-1924-18113-Klagomål - Svea Inkasso ABKonsument
2024-06-1924-18112Allianz Global Investors FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2024-06-1924-18111-Klagomål - AMEXKonsument
2024-06-1924-18110-Klagomål - ChemoTechKonsument
2024-06-1924-18109Allianz Global Investors FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2024-06-1924-18108-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderHandelstillsyn
2024-06-1924-18107Invesco Markets II plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2024-06-1924-18106BlackRock Global Funds - BGF Emerging Markets Corporate Bond FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2024-06-1924-18105Coeli Wealth Management ABAnmälan om klagomålsansvarigFondtillsyn
2024-06-1924-18104Allianz Global Investors FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2024-06-1924-18103Autorité des Marchés Financiers (AMF), FrankrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (France) 2011/61/EUFondtillstånd
2024-06-1924-18102Winton UCITS Funds ICAV - Winton Diversified Funds (UCITS)Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2024-06-1924-18101LSTH Svenska Handelsfastigheter ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-06-1924-18100VAM Funds (Lux)Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2024-06-1924-18099Perpetua Medical ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-06-1924-18098Goobit Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-06-1924-18097FinansinspektionenInternt regelverk - TillsynsstrategiInstitutstillsyn, Betalningar
2024-06-1924-18096AlphaHelix Molecular Diagnostics ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-06-1924-18095Media and Games Invest SEAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-06-1924-18094Gruvaktiebolaget ViscariaAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-06-1924-18093FluoGuide A/SAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-06-1924-18092ChromoGenics AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2024-06-1924-18091Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial IntelligenceÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2024-06-1924-18090FinansinspektionenInternt regelverk - Arbetsordning för FinansinspektionenMyndighetsjuridik
2024-06-1924-18089Tundra Fonder ABLedningsprövningTillståndsrätt, Betalningar
2024-06-1924-18088-Godkännande och registrering av grundprospekt – proportionerlig granskningProspekt
2024-06-1924-18087-Godkännande och registrering av prospekt avseende ickeaktierelaterade värdepapper - proportionerlig granskningProspekt
2024-06-1924-18086Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - GREYKITE EUROPEAN REAL ESTATE FUND I SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2024-06-1924-18085Central Bank of Ireland, IrlandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - LGIM Managers (Europe) Limited 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2024-06-1924-18084Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPAEiopa kommitté för digital finance (DFSC) - årsakt 2024Kansli, Betalningar
2024-06-1924-18083The European Forum for Innovation Facilitators (EFIF)Internationell samarbetsgrupp om innovationshubbarKansli, Betalningar
2024-06-1924-18082-Begäran om utlämnande av handlingTillstånd, Bank
2024-06-1924-18081-Begäran om utlämnande av handlingKonsument