Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Vi visar heller inte så kallade visselblåsarärenden med hänsyn till vikten av att kunna garantera att anmälarens identitet inte röjs. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Om du vill ta del av en handling kan du mejla till registrator, finansinspektionen@fi.se.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2022-05-2322-14901-Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2022-05-2322-14900-Information om EU-sanktionerOperativa risker
2022-05-2322-14899Subgroup on Analysis Tools (SGAT) on payment servicesSGAT - Årsakt 2022Operativa risker
2022-05-2322-14898Getswish ABFörfrågan om dialogOperativa risker
2022-05-2322-14897-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-05-2322-14896The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14895-Klagomål - Enorama pharmaKonsument
2022-05-2322-14894-Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2022-05-2322-14893Aberdeen Standard SICAV IIÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14892-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-05-2322-14891MFEX Mutual Funds Exchange ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2022-05-2322-14890Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - JAB CONSUMER PARTNERS SCA SICAR 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14889Arlandastad Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-05-2322-14888SBAB Bank AB (publ)LedningsprövningTillstånd
2022-05-2322-14887Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - T. ROWE PRICE FUNDS SICAV 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14886Stockholmsregionens Försäkring ABFörfrågan om regelverkTillstånd
2022-05-2322-14885-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-05-2322-14884-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-05-2322-14883-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-05-2322-14882-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-05-2322-14881-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-05-2322-14880-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-05-2322-14879Hubbster Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-05-2322-14878-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-05-2322-14877myFC Holding AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-05-2322-14876-Ledigförklarande av anställning som senior analytiker på avdelning Finansiell stabilitet, verksamhetsområde Ekonomisk analysHr
2022-05-2322-14875-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-05-2322-14874-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-05-2322-14873-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-05-2322-14872-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-05-2322-14871-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-05-2322-14870Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), SpanienInformation om gränsöverskridande verksamhet - ACP PRIVATEEQUITY 7 FCR 2011/61/EUTillstånd
2022-05-2322-14869-Klagomål - AreatradingKonsument
2022-05-2322-14868KPA Tjänstepension AB (publ)Anmälan om försäkringstekniska riktlinjerRisktillsyn försäkring
2022-05-2322-14867Euro Accident Livförsäkring ABRapportering av riskkoncentrationer eller transaktioner inom gruppFörsäkringstillsyn
2022-05-2322-14866Lysa Fonder ABReviderad verksamhetsplanUppförandetillsyn
2022-05-2322-14865-Ledigförklarande av anställning som junior finansinspektör på avdelning Försäkringstillsyn, verksamhetsområde FörsäkringHr
2022-05-2322-14864-Ledigförklarande av anställning som biträdande avdelningschef på avdelning Försäkringstillsyn, verksamhetsområde FörsäkringHr
2022-05-2322-14863Hedda Manager ABAnmälan om väsentlig ändring i verksamhet eller organisation för AIF-förvaltare/fondbolagKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14862Hoist Finance AB (publ)Underrättelse om ändrade förhållanden vid filial utanför EESBankrätt
2022-05-2322-14861-Begäran om utlämnande av handlingFörsäkringsrätt
2022-05-2322-14860Sparbanken Göinge ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2022-05-2322-14859Transcendent Group ABFörfrågan om regelverkOperativa risker
2022-05-2322-14858Bank of Greece (NBG), GreklandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - SAFETRAVEL.TODAY 2016/97/EUKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14857Bank of Lithuania, LitauenFörfrågan om personKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14856Xtrackers (IE) plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14855Boden Capital ABAvregistrering av vissa tillståndKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14854-Förfrågan om bolagKonsument
2022-05-2322-14853Alfa Laval Treasury International ABFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14852Myndigheten för digital förvaltningFörstudie inom EU - Särskilt värdefulla datamängderData- och verksamhetsutveckling
2022-05-2322-14851Imsys ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-05-2322-14850-Klagomål - bankerKonsument
2022-05-2322-14849Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgInformation om gränsöverskridande verksamhet - SEB Custom Fund 2011/61/EUTillstånd
2022-05-2322-14848MFEX Mutual Funds Exchange ABFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14847-Begäran om utlämnande av handlingTillstånd
2022-05-2322-14846AK Redovisning ABFörfrågan om regelverkTillstånd
2022-05-2322-14845Svensson, Roy Karl-ÅkeFörfrågan om regelverkBankrätt
2022-05-2322-14844Siguler Guff Advisers, LLCTillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14843-Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2022-05-2322-14842-Begäran om utlämnande av handlingKonsument
2022-05-2322-14841-Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2022-05-2322-14840Max Mitteregger Kapitalförvaltning ABAvregistrering av vissa tillståndKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14839Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - PEMBERTON STRATEGIC CREDIT FUND III SCSP SICAV-RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14838MiljödepartementetÄndring av regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende NaturvårdsverketStyrning och verksamhetsstöd
2022-05-2322-14837-Anmälan om misstänkta transaktioner från utlandetMarknadstillsyn
2022-05-2322-14836SaveLend Group ABLedningsprövningTillstånd
2022-05-2322-14835Söderberg & Partners Wealth Management ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14834Sölvesborg-Mjällby SparbankAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
2022-05-2322-14833-[MAKULERAD]-
2022-05-2322-14832Celina Fondförvaltning ABMedgivande för fondbolag/AIF-förvaltare att överlåta förvaltningen av värdepappersfond/specialfondKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14831Ramböll svenska pensionsstiftelseLedningsprövningTillstånd
2022-05-2322-14830Dina Försäkringar Göta ÖmsesidigtLedningsprövningTillstånd
2022-05-2322-14829-Ägarledningsprövning - AB Säkerställda Obligationer (publ)Tillstånd
2022-05-2322-14828FinansdepartementetRemiss -Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om införandet av ett avdrag för eget kapital och en begränsning av avdrag för räntor i bolagssektornJuridisk samordning
2022-05-2322-14827-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2022-05-2322-14826AIFM Capital ABUppdaterade informationsbroschyrerUppförandetillsyn
2022-05-2322-14825AIFM Capital ABUppdaterade informationsbroschyrerUppförandetillsyn
2022-05-2322-14824-Anmälan om misstänkta transaktioner från utlandetMarknadstillsyn
2022-05-2322-14823-Information från marknadsplatsens övervakningMarknadstillsyn
2022-05-2322-14822Estea ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2022-05-2322-14821AIFM Capital ABUppdaterade informationsbroschyrerUppförandetillsyn
2022-05-2322-14820AIFM Capital ABUppdaterade informationsbroschyrerUppförandetillsyn
2022-05-2322-14819Swedbank ABUnderrättelse om ändrade förhållanden vid filial utanför EESBankrätt
2022-05-2322-14818Amundi FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14817Flat Capital ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-05-2322-14816Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), SpanienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A. 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14815Bank of Greece (NBG), GreklandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - VIVA PAYMENTSERVICES SINGLE MEMBER S.A. 2015/2366/EUBankrätt
2022-05-2322-14814Neuberger Berman Investment Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14813Swedbank ABUnderrättelse om ändrade förhållanden vid filialetableringBankrätt
2022-05-2322-14812Stadshypotek ABAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
2022-05-2322-14811Swedbank ABUnderrättelse om ändrade förhållanden vid filialetableringBankrätt
2022-05-2322-14810-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-05-2322-14809Calliditas Therapeutics ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeTillstånd
2022-05-2322-14808-Klagomål - SwedbankKonsument
2022-05-2322-14807-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-05-2322-14806-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-05-2322-14805-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-05-2322-14804Xtrackers IIÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14803Xtrackers (IE) plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14802XtrackersÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14801AdderaCare ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-05-2322-14800-Klagomål - kontanthanteringKonsument
2022-05-2322-14799SBAB Bank AB (publ)Ändring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2022-05-2322-14798-Klagomål - KlarnaKonsument
2022-05-2322-14797-Förfrågan om tillståndspliktTillstånd
2022-05-2322-14796-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-05-2322-14795-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-05-2322-14794-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-05-2322-14793-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-05-2322-14792-Förfrågan om skadeståndslivräntaKonsument
2022-05-2322-14791iShares VII plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14790-Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2022-05-2322-14789-Klagomål - SwedbankKonsument
2022-05-2322-14788Börjessons pensionsstiftelseLedningsprövningTillstånd
2022-05-2322-14787CANTARGIA ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-05-2322-14786Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - JP MORGAN FUNDS 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14785Fundler ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2022-05-2322-14784Lemanik Asset Management S.A.Information om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14783Bundesministerium Digitaliserung und Wirtschaftsstandort (BMDW), ÖsterrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - MBI Anlagenberatung und Kundenservice Gesellschaft mit beschränkter Haftung 2016/97/EUKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14782Financial Services and Markets Authority (FSMA), BelgienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - VERZEKERINGSKANTOOR GUY WALBERS 2016/97/EUKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14781ICA Banken ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2022-05-2322-14780PIMCO Funds: Global Investors Series plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14779Bonzun AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-05-2322-14778PiezoMotor Uppsala Aktiebolag (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-05-2322-14777BlackRock Strategic FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14776Bundesministerium Digitaliserung und Wirtschaftsstandort (BMDW), ÖsterrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Alfred Gröller 2016/97/EUKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14775Capital International FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14774iShares II plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14773iShares plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14772ByggPartner i Dalarna Holding ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-05-2322-14771Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucitsKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14770Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - SG IssuerMarknadstillsyn
2022-05-2322-14769Insplanet Försäkringsförmedling ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2022-05-2322-14768Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Credit Suisse AGMarknadstillsyn
2022-05-2322-14767Initiator Pharma A/SAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-05-2322-14766Tydliga Partners ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2022-05-2322-14765Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - MORGAN STANLEY, MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC, MORGAN STANLEY B.V.,MORGAN STANLEY FINANCE LLCMarknadstillsyn
2022-05-2322-14764Eniro Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-05-2322-14763Genesis IT ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-05-2322-14762Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Credit Suisse InternationalMarknadstillsyn
2022-05-2322-14761Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Vontobel Financial Products GmbHMarknadstillsyn
2022-05-2322-14760Finanstilsynet, DanmarkÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Inpay A/S 2015/2366/EUBankrätt
2022-05-2322-14759Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Vontobel Financial Products GmbHMarknadstillsyn
2022-05-2322-14758Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - NFS Netfonds Financial Service GmbH 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14757Dlaboratory Sweden ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-05-2322-14756Diagonal Bio ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-05-2322-14755Prescient Global Funds ICAV - Osmosis Resource Efficient European Equities FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14754LCH LtdTillsynskollegium för LCH LtdInfrastrukturtillsyn
2022-05-2322-14753-Information om EU-sanktionerOperativa risker
2022-05-2322-14752Finanstilsynet, NorgeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Global Assets AS 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14751-Information om EU-sanktionerOperativa risker
2022-05-2322-14750SaveLend Group AB (publ)Information om verksamhetenTillstånd
2022-05-2322-14749Sparinvest SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14748-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-05-2322-14747-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-05-2322-14746iShares IV plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14745Din Försäkringskontakt i Borås ABÅterkallelse som försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14744-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-05-2322-14743-Godkännande av grundprospektMarknadstillsyn
2022-05-2322-14742-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-05-2322-14741Putnam World TrustÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14740-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-05-2322-14739-Godkännande av grundprospektMarknadstillsyn
2022-05-2322-14738-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-05-2322-14737-Godkännande av grundprospektMarknadstillsyn
2022-05-2322-14736Söderberg & Partners Insurance Consulting ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2022-05-2322-14735iShares III plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14734-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2022-05-2322-14733iShares II plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14732-Godkännande av prospekt för sekundäremissioner - aktierelaterade värdepapperMarknadstillsyn
2022-05-2322-14731Finanstilsynet, DanmarkÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Nets Denmark A/S 2015/2366/EUBankrätt
2022-05-2322-14730-Begäran om utlämnande av handlingKonsument
2022-05-2322-14729-Begäran om utlämnande av handlingKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14728My Beat ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-05-2322-14727Central Bank of Ireland, IrlandAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - LGT Alpha Generix UCITS Sub-FundKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14726Nord Insuretech Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-05-2322-14725-Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2022-05-2322-14724Aquaticus Real Estate AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-05-2322-14723-Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2022-05-2322-14722Scandinavian Enviro Systems ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-05-2322-14721Autorité des Marchés Financiers (AMF), FrankrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - EURAZEO CAPITAL V 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14720Bank of Lithuania, LitauenGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - MIMO EUROPE UAB 2015/2366/EUBankrätt
2022-05-2322-14719Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - TITANBAY MASTER FUND SCSP-RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14718Prolight Diagnostics AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-05-2322-14717Catena Media PLCAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-05-2322-14716Kancera ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-05-2322-14715Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - MOONFARE FEEDER A54 S.C.SP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14714LyxorÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14713Effnetplattformen Holding ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-05-2322-14712Central Bank of Ireland, IrlandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - KBA Consulting Management Limited 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14711Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - MOONFARE A59 SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14710Autorité des Marchés Financiers (AMF), FrankrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - SCHRODERS CAPITAL JUNIOR INFRASTRUCTURE DEBT EUROPE III S.C.S.P SICAV-RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14709Fisher Investments Institutional Funds PLCÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14708Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - IXI Fund Managers Ltd 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-05-2322-14707Swedbank Robur Fonder ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn

Laddar sidan