Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2019-05-2019-11361National Bank of Belgium, BelgienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - MoneyGram International 2015/2366Kapitalmarknadsrätt
2019-05-2019-11360Lyxor New Energy UCITS ETFÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-05-2019-11359Anmälan om misstänkta transaktioner från utlandetMarknadstillsyn
2019-05-2019-11358Anmälan om misstänkta transaktioner från utlandetMarknadstillsyn
2019-05-2019-11357Anmälan om misstänkta transaktioner från utlandetMarknadstillsyn
2019-05-2019-11356Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2019-05-2019-11355Silentium Västerås ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2019-05-2019-11354Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucits - Lazard Global Investment Funds plc 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2019-05-2019-11353Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2019-05-2019-11352Hoist Finance AB (publ)LedningsprövningBankrätt
2019-05-2019-11351Advokatfirman VingeFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2019-05-2019-11350ATS Finans - GruppFörfrågan om rapporteringUppförandetillsyn
2019-05-2019-11349Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i SverigeKapitalmarknadsrätt
2019-05-2019-11348Folksam ömsesidig livförsäkringGodkännande av ändring i bolagsordningFörsäkringsrätt
2019-05-2019-11347Eyeonid Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-05-2019-11346JLT Risk Solutions ABAnmälan om borttag av styrelseledamöterKapitalmarknadsrätt
2019-05-2019-11345Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Vontobel Financial Products GmbHProspekt och redovisning
2019-05-2019-11344Volvia FörsäkringarBegäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-05-2019-11343Webhelp Nordic AB (publ)Förfrågan om regelverkFörsäkringsrätt
2019-05-2019-11342Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-05-2019-11341HSBC Global Liquidity Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-05-2019-11340Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-05-2019-11339Folksam ömsesidig sakförsäkringGodkännande av ändring i bolagsordningFörsäkringsrätt
2019-05-2019-11338Anmälan om misstänkta transaktioner från utlandetMarknadstillsyn
2019-05-2019-11337Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucits - Lazard Global Active Funds 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2019-05-2019-11336Ägarledningsprövning - Nasdaq Stockholm AktiebolagKapitalmarknadsrätt
2019-05-2019-11335OrganoClick ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-05-2019-11334LMG Försäkrings ABFörfrågan om rapporteringFörsäkringstillsyn
2019-05-2019-11333Begäran om intygKapitalmarknadsrätt
2019-05-2019-11332Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-05-2019-11331Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-05-2019-11330Gottex Securities ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolag i StorbritannienKapitalmarknadsrätt
2019-05-2019-11329Argentière Capital AGAvregistrering av fondKapitalmarknadsrätt
2019-05-2019-11328Klagomål - Svenska Handelsbanken ABKonsument
2019-05-2019-11327Quartile Fonder ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för värdepappersfond - Kvartil Allokering OffensivKapitalmarknadsrätt
2019-05-2019-11326Credit Suisse Fund Management S.A.Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-05-2019-11325Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass)Prospekt och redovisning
2019-05-2019-11324Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2019-05-2019-11323Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2019-05-2019-11322DeloitteÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-05-2019-11321BlackRock Global FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-05-2019-11320Beslut om godkännande av prospekt - aktierProspekt och redovisning
2019-05-2019-11319Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Morgan Stanley / Morgan Stanley & Co. International plc / Morgan Stanley B.V. / Morgan Stanley Finance LLCProspekt och redovisning
2019-05-2019-11318Förfrågan om prospektreglerProspekt och redovisning
2019-05-2019-11317Czech National Bank (CNB), TjeckienInformation om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-05-2019-11316PIMCO Funds: Global Investors Series plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-05-2019-11315PIMCO Funds: Global Investors Series plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-05-2019-11314Volvo Car Försäkrings ABLedningsprövningFörsäkringsrätt
2019-05-2019-11313Solid FörsäkringsaktiebolagRapportering av riskkoncentrationer eller transaktioner inom gruppFörsäkringstillsyn
2019-05-2019-11312Norrbärke SparbankGodkännande av ändring i reglementeBankrätt
2019-05-2019-11311Klagomål - FinansinspektionenKonsument
2019-05-2019-11310PIMCO GISÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2019-05-2019-11309Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - FREEDOM FINANCE CYPRUS LIMITED EU 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2019-05-2019-11308AB TractionAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-05-2019-11307Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - BNP PARIBAS FLEXI III 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2019-05-2019-11306LKAB Försäkring ABUndantag - från Solvency II regelverketFörsäkringsrätt
2019-05-2019-11305Undantag från krav gällande prospektProspekt och redovisning
2019-05-2019-11304Beslut om godkännande av prospekt och grundprospekt - övriga värdepapperProspekt och redovisning
2019-05-2019-11303FinansinspektionenProcessbeskrivning för undersökningsprocessenBank
2019-05-2019-11302ÄgarledningsprövningBankrätt
2019-05-2019-11301Beslut om godkännande av prospekt och grundprospekt - övriga värdepapperProspekt och redovisning
2019-05-2019-11300Beslut om godkännande av prospekt och grundprospekt - övriga värdepapperProspekt och redovisning
2019-05-2019-11299Beslut om godkännande av prospekt och grundprospekt - övriga värdepapperProspekt och redovisning
2019-05-2019-11298Central Bank of IrelandAnmälan om delfonder ucits - Invesco Markets II plc 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2019-05-2019-11297CLX Communications AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-05-2019-11296Reducero ABLedningsprövningBankrätt
2019-05-2019-11295Eyeonid Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-05-2019-11294Klagomål - Resurs Bank ABKonsument
2019-05-2019-11293Cibus Nordic Real Estate AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-05-2019-11292Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Goldman Sachs International / Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH / Goldman Sachs Finance Corp International LtdProspekt och redovisning
2019-05-2019-11291Colabitoil Sweden ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-05-2019-11290Österreichisches Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, ÖsterrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet 2002/92/ECKapitalmarknadsrätt
2019-05-2019-11289Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Goldman Sachs International / Goldman, Sachs & Co.Prospekt och redovisning
2019-05-2019-11288Netjobs Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-05-2019-11287Nitro Games OyjAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-05-2019-11286Eniro ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-05-2019-11285Resurs Bank AktiebolagAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
2019-05-2019-11284Alelion Energy Systems AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-05-2019-11283Alelion Energy Systems AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-05-2019-11282Österreichisches Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, ÖsterrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige 2002/92/ECKapitalmarknadsrätt
2019-05-2019-11281Förfrågan om KlarnaKonsument
2019-05-2019-11280Österreichisches Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, ÖsterrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet 2002/92/ECKapitalmarknadsrätt
2019-05-2019-11279Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Morgan Stanley & Co. International plc / Morgan Stanley B.V.Prospekt och redovisning
2019-05-2019-11278Österreichisches Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, ÖsterrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige 2002/92/ECKapitalmarknadsrätt
2019-05-2019-11277Förfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2019-05-2019-11276Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Morgan Stanley & Co. International plc / Morgan Stanley B.V.Prospekt och redovisning
2019-05-2019-11275Minesto ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2019-05-2019-11274Förfrågan om KlarnaKonsument
2019-05-2019-11273Klagomål - Enklare Ekonomi Sverige ABKonsument
2019-05-2019-11272Nordax Bank AB (publ)Underrättelse om ändrad gränsöverskridande verksamhetBankrätt
2019-05-2019-11271Cirio Advokatbyrå ABFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2019-05-2019-11270Bank of FranceGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 2013/36/EUKapitalmarknadsrätt
2019-05-2019-11269Bank of FranceGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2013/36/EUKapitalmarknadsrätt
2019-05-2019-11268Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Morgan Stanley & Co. International plc / Morgan Stanley B.V.Prospekt och redovisning
2019-05-2019-11267Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass)Prospekt och redovisning
2019-05-2019-11266Beslut om godkännande av prospekt och grundprospekt - övriga värdepapperProspekt och redovisning
2019-05-2019-11265Linné Kapitalförvaltning ABInformation om ägarförändringUppförandetillsyn
2019-05-2019-11264Central Bank of Ireland, IrlandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolagKapitalmarknadsrätt
2019-05-2019-11263Klagomål - SegoriaKonsument
2019-05-2019-11262Undersökning om marknadsmissbrukMarknadstillsyn
2019-05-2019-11261Skandinaviska Enskilda Banken ABUndantag från skyldighet att upprätta beredskapsmekanismBankrätt
2019-05-2019-11260Information från marknadsplatsens övervakningMarknadstillsyn
2019-05-2019-11259Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2019-05-2019-11258ICA Banken ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt

Laddar sidan