Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Vi visar heller inte så kallade visselblåsarärenden med hänsyn till vikten av att kunna garantera att anmälarens identitet inte röjs. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Om du vill ta del av en handling kan du mejla till registrator, finansinspektionen@fi.se.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2022-11-2422-31948Baillie Gifford Worldwide Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-11-2422-31947-Förfrågan om uppläggningsavgifterKonsument
2022-11-2422-31946WisdomTree Issuer ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-11-2422-31945WisdomTree Issuer ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-11-2422-31944VanEck ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-11-2422-31943-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2022-11-2422-31942Compricer ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2022-11-2422-31941Bain Capital Private Equity, LPTillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeKapitalmarknadsrätt
2022-11-2422-31940Mälaråsen ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-11-2422-31939Länsstyrelsen i Örebro LänBeredskapssamarbete - Mellersta civilområdetStöd och säkerhet
2022-11-2422-31938Logistri Fastighets AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-11-2422-31937Job Solution ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-11-2422-31936Rebellion Operations ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-11-2422-31935-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-11-2422-31934L E Lundbergföretagen AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-11-2422-31933-Klagomål - NCCKonsument
2022-11-2422-31932Philipsson & Partner ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2022-11-2422-31931Banque de France, FrankrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - ny filialföreträdare - COFACE - COMPAGNIE FRANCAISE D`ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEURFörsäkringsrätt
2022-11-2422-31930-Begäran om utlämnande av handlingKonsument
2022-11-2422-31929Ocean Impact Management ABUnderrättelse om användning av beteckningen EuVECA/EuSEF vid marknadsföring av fonderKapitalmarknadsrätt
2022-11-2422-31928FinansinspektionenInternt regelverk - administrativa rutiner inför årsskiftet 2022-2023Ekonomi
2022-11-2422-31927Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - BLACKSTONE CAPITAL PARTNERS IX (LUX) SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-11-2422-31926Nordea Hypotek Aktiebolag (publ)LedningsprövningTillstånd
2022-11-2422-31925FinansinspektionenInternt regelverk - rutin för utrymningStöd och säkerhet
2022-11-2422-31924Insurello ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2022-11-2422-31923-ÄgarprövningBankrätt
2022-11-2422-31922-Klagomål - bedrägeriKonsument
2022-11-2422-31921Financial Services and Markets Authority (FSMA), BelgienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH 2016/97/EUTillstånd
2022-11-2422-31920-Klagomål - statens ansvar för kontanthanteringKonsument
2022-11-2422-31919Elekta AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-11-2422-31918FlexQube AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-11-2422-31917Tangiamo Touch Technology ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-11-2422-31916-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-11-2422-31915-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-11-2422-31914-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-11-2422-31913-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-11-2422-31912-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-11-2422-31911M2 Asset Management ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-11-2422-31910-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-11-2422-31909M2 Asset Management ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-11-2422-31908-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-11-2422-31907-Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass)Marknadstillsyn
2022-11-2422-31906-Begäran om utlämnande av handlingKonsument
2022-11-2422-31905Södra Dalarnas Sparbank ABMedgivanden rörande kapitalbasenTillstånd
2022-11-2422-31904-Information om EU-sanktionerOperativa risker
2022-11-2422-31903Bank of Spain, SpanienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Small World Financial Services Spain SAU 2015/2366/EUBankrätt
2022-11-2422-31902ClearOn ABAvregistrering av ombudBankrätt
2022-11-2422-31901Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - CO-INVESTMENT HOLDINGS SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-11-2422-31900-ÄgarprövningFörsäkringsrätt
2022-11-2422-31899Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - RIDGE CAPITAL SCA SICAV-RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-11-2422-31898Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - BLACKSTONE REAL ESTATE PARTNERS X (LUX) SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-11-2422-31897Telia Finance AktiebolagUnderrättelse om ändrade förhållanden vid filialetableringBankrätt
2022-11-2422-31896Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgInformation om gränsöverskridande verksamhet - MJ HUDSON MANAGEMENT S.A. 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-11-2422-31895Aventura Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-11-2422-31894Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgInformation om gränsöverskridande verksamhet - MJ HUDSON MANAGEMENT S.A. 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-11-2422-31893Hubbster Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-11-2422-31892Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucitsKapitalmarknadsrätt
2022-11-2422-31891Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - MORGAN STANLEY B.V.Marknadstillsyn
2022-11-2422-31890Zmarta ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2022-11-2422-31889-Begäran om utlämnande av handlingHr
2022-11-2422-31888-Förfrågan om bedrägeriKonsument
2022-11-2422-31887NextCell Pharma ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-11-2422-31886-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-11-2422-31885SkatteverketFörfrågan om bolagBankrätt
2022-11-2422-31884Climeon AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-11-2422-31883-Förfrågan om låneinsatserKonsument
2022-11-2422-31882-Förfrågan om Brighters konkursKonsument
2022-11-2422-31881Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), SpanienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - TURE CREDIT FUND III S.À R.L. SICAV-RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-11-2422-31880Autorité des Marchés Financiers (AMF), FrankrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - CROWN COINVESTMENT FUND SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-11-2422-31879Lohilo Foods ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-11-2422-31878FinansinspektionenInformation om kommunicera med företag under tillsynUppförandetillsyn
2022-11-2422-31877Linkfire A/SAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-11-2422-31876Beyond Frames Entertainment AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-11-2422-31875-Begäran om utlämnande av handlingRisktillsyn försäkring
2022-11-2422-31874Hexatronic Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-11-2422-31873Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), SpanienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - ARMADA FUND VI KY 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-11-2422-31872Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucitsKapitalmarknadsrätt
2022-11-2422-31871Jetpak Top Holding AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-11-2422-31870-Förfrågan om elfonderKonsument
2022-11-2422-31869-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2022-11-2422-31868Pierce Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-11-2422-31867Infrea ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-11-2422-31866Dillon Eustace LLPFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2022-11-2422-31865-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2022-11-2422-31864-Förfrågan om kreditprövning kreditupplysningKonsument
2022-11-2422-31863-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-11-2422-31862Talkremit ABLedningsprövningTillstånd
2022-11-2422-31861-Förfrågan om penningtvättslagenKonsument
2022-11-2422-31860Alfa Kraft Fonder ABFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2022-11-2422-31859Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - MORGAN STANLEY B.V.Marknadstillsyn
2022-11-2422-31858Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - MORGAN STANLEY B.V.Marknadstillsyn
2022-11-2422-31857Intellego ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-11-2422-31856Fsport ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-11-2422-31855Central Bank of Ireland, IrlandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG S.C.A., CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC., CITIGROUP INC.Marknadstillsyn
2022-11-2422-31854AcosenseAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-11-2422-31853Lohilo Foods ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-11-2422-31852Central Bank of Ireland, IrlandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Wisdomtree Hedged Metal Securities LimitedMarknadstillsyn
2022-11-2422-31851Avida Finans AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-11-2422-31850Adventure Box TechnologyAB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-11-2422-31849AAC Clyde Space ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-11-2422-31848Advokatfirman MORE Evander KBFörfrågan om regelverkBankrätt
2022-11-2422-31847Central Bank of Ireland, IrlandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - BBVA Global Markets B.V.,BBVA Global Securities B.VMarknadstillsyn
2022-11-2422-31846Central Bank of Ireland, IrlandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - WisdomTree Metal Securities LimitedMarknadstillsyn
2022-11-2422-31845Finanzmarktaufsicht (FMA), ÖsterrikeIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - FS Steel-Products GmbHMarknadstillsyn
2022-11-2422-31844-Godkännande av EU-tillväxtprospekt - aktierelaterade värdepapperMarknadstillsyn
2022-11-2422-31843-Begäran om utlämnande av handlingHr
2022-11-2422-31842-Godkännande av EU-tillväxtprospekt - aktierelaterade värdepapperMarknadstillsyn
2022-11-2422-31841-Godkännande av EU-tillväxtprospekt - aktierelaterade värdepapperMarknadstillsyn
2022-11-2422-31840Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgInformation om gränsöverskridande verksamhet - PERMIRA MANAGEMENT S.À R.L 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-11-2422-31839Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt

Laddar sidan