Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2018-09-1718-16898Fortress Japan Opportunity Management LLCAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i SverigeMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16897Klagomål - SEBKonsumentkontakt
2018-09-1718-16896Klagomål - Nordea Bank SäffleKonsumentkontakt
2018-09-1718-16895Länsförsäkringar VärmlandAnmälan om klagomålsansvarigFörsäkringsrätt
2018-09-1718-16894JAK MedlemsbankAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
2018-09-1718-16893Klagomål - pensionKonsumentkontakt
2018-09-1718-16892Financial Supervision Authority, EstlandFörfrågan om bolagMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16891Förfrågan om onlinetjänsterKonsumentkontakt
2018-09-1718-16890Svenska Handelsbanken ABUnderrättelse om ändrade förhållanden vid filialetableringBankrätt
2018-09-1718-16889Commissariat aux Assurances, LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - GRAS SAVOYE LUXEMBOURG S.A.Försäkringsrätt
2018-09-1718-16888Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2018-09-1718-16887HSB Mölndal ekonomisk föreningAnmälan om borttag av styrelseledamotBankrätt
2018-09-1718-16886Himilo ABFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16885Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucitsMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16884Marsh ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16883Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucitsMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16882Förfrågan om tillståndKapitalmarknadsrätt
2018-09-1718-16881PersonalaktHR
2018-09-1718-16880Tellus Fonder ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16879PersonalaktHR
2018-09-1718-16878Tellus Fonder ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16877Förfrågan om tillståndspliktMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16876Förfrågan om Danske BankKonsumentkontakt
2018-09-1718-16875Rangordnat avrop av konsultjänster från ramavtal med nr 15-2196Stöd och säkerhet
2018-09-1718-16874Försäkringsmäklarna Skeppsbron ABAnmälan om klagomålsansvarigMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16873Bokio ABRegistrering av valutaväxling eller annan finansiell verksamhetMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16872SÄKRA Vätterstaden ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16871Stl Sverige ABUndantag från lagen om betaltjänsterMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16870Marginalen Bank BankaktiebolagAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
2018-09-1718-16869Finanzmarktaufsicht (FMA), ÖsterrikeInformation om gränsöverskridande verksamhet (EuVeca) - VMS-REB 3 EuVECA GmbH & Co KGMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16868Begäran om utlämnande av handlingMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16867Förfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16866Förfrågan om Danske BankKonsumentkontakt
2018-09-1718-16865Ambrosia Asset Management ABTillstånd till avveckling av fondMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16864Ambrosia Asset Management ABTillstånd till avveckling av fondMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16863Ambrosia Asset Management ABTillstånd till avveckling av fondMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16862Ambrosia Asset Management ABTillstånd till avveckling av fondMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16861Ambrosia Asset Management ABTillstånd till avveckling av fondMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16860Ambrosia Asset Management ABTillstånd till avveckling av fondMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16859Begäran om utlämnande av handlingMarknadsuppförandetillsyn
2018-09-1718-16858Ambrosia Asset Management ABTillstånd till avveckling av fondMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16857Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)Anslag 2:4 krisberedskap 2019Kredit- och operativa risker
2018-09-1718-16856Klagomål - NordaxKonsumentkontakt
2018-09-1718-16855Försäkringspartner i Dalarna ABFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16854Förfrågan om årsbeskedKonsumentkontakt
2018-09-1718-16853ToborrowFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16852Ambrosia Asset Management ABTillstånd till avveckling av fondMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16851Förfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16850Realjuridik i Sverige ABFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16849Finanzmarktaufsicht (FMA), ÖsterrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - DaoPay GmbHMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16848Ambrosia Asset Management ABTillstånd till avveckling av fondMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16847Sveriges Kommuner och LandstingEnkät om innovation inom offentlig sektorMarknadsuppförandetillsyn
2018-09-1718-16846Stockholmsregionens Försäkring ABAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
2018-09-1718-16845Untie Group ABFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16844Capital Insurance Services MIS ABFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16843Förfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16842Flexion Mobile plcAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-09-1718-16841Association Française du Multimedia MobileFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16840Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2018-09-1718-16839ICA Banken ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16838Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i SverigeMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16837Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i SverigeMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16836Austrian Federal Ministry for Digital and Economic AffairsAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i SverigeMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16835Brinova Fastigheter ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-09-1718-16834Fairwater Marine ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16833Klagomål - Trygg HansaKonsumentkontakt
2018-09-1718-16832Austrian Federal Ministry for Digital and Economic AffairsAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i SverigeMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16831Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - SEF - AKTIV FINANS EGAS DYNAMIC PORTFOLIO and WORLD EQUITY REPLICATION FUNDMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16830Glen Point Capital LLPAnmälan om väsentlig ändring i verksamhet eller organisation för AIF-förvaltare/fondbolagMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16829Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Tritax Management LLP 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16828XMReality AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-09-1718-16827FinansinspektionenProcessbeskrivning för riskidentifieringFinansiell stabilitet
2018-09-1718-16826Begäran om utlämnande av handlingKonsumentkontakt
2018-09-1718-16825Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFTKapitalmarknadsrätt
2018-09-1718-16824Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Société Générale / SG Issuer / Société Générale Effekten GmbHKapitalmarknadsrätt
2018-09-1718-16823Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Nomura International Funding Pte. Ltd.Kapitalmarknadsrätt
2018-09-1718-16822Beslut om godkännande av prospekt - aktierProspekt och redovisning
2018-09-1718-16821Moderna FörsäkringarBegäran om intygMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16820Förfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16819Advokatfirman DelphiFörfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2018-09-1718-16818Cinnober Financial Technology ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-09-1718-16817Förfrågan om Global FinancesKonsumentkontakt
2018-09-1718-16816FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som riskexpert till avdelningen Kredit och operativa risker, område BankHR
2018-09-1718-16815Catena ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2018-09-1718-16814Cyxone ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering

Laddar sidan