Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Vi visar heller inte så kallade visselblåsarärenden med hänsyn till vikten av att kunna garantera att anmälarens identitet inte röjs. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Om du vill ta del av en handling kan du mejla till registrator, finansinspektionen@fi.se.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2023-10-0223-27047Nordea Funds LtdGodkännande av ändring i fondbestämmelser för värdepappersfond - Nordea StabilKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-27046Swedbank Robur Fonder ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2023-10-0223-27045enklare Försäkring FA ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2023-10-0223-27044IMG Europe ABTillstånd för försäkringsdistributionTillstånd
2023-10-0223-27043Nordea Funds LtdInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2023-10-0223-27042-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2023-10-0223-27041Antiloop ABAnmälan om väsentlig ändring i verksamhet eller organisation för AIF-förvaltare/fondbolagKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-27040-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2023-10-0223-27039-Förfrågan om regelverk för amorteringsgrundande bostadsvärdeKonsument
2023-10-0223-27038Stenhus FastigheterAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-10-0223-27037Söderberg & Partners Holding ABAnmälan om ändring i ägarförhållanden eller nära förbindelserTillstånd
2023-10-0223-27036Streamify ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-10-0223-27035Länsförsäkringar Skaraborg - ömsesidigtAnmälan om uppdragsavtal (utan avgift)Försäkringstillsyn
2023-10-0223-27034Garantum Wealth Management GI ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2023-10-0223-27033-Begäran om utlämnande av handlingFörsäkringstillsyn
2023-10-0223-27032Man Funds VI plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-27031JSS Investmentfonds IIÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-27030-Klagomål - fondavgifterKonsument
2023-10-0223-27029Hamrén Försäkringskonsult ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2023-10-0223-27028-Klagomål - dubbla självriskerKonsument
2023-10-0223-27027Preglife ABAnmälan om klagomålsansvarigTillstånd
2023-10-0223-27026All S. Shop HandelsbolagAvregistrering av företagBetalrätt
2023-10-0223-27025-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2023-10-0223-27024Svenska kyrkans tjänstepensionsföreningLedningsprövningTillstånd
2023-10-0223-27023Evisens Securities Services ABAnmälan om uppdragsavtal av fondbolag/AIF-förvaltare/värdepappersbolag (utan avgift)Uppförandetillsyn
2023-10-0223-27022Simplicity ABUnderrättelse om ändrade förhållanden vid filialetableringKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-27021Svenska kyrkans tjänstepensionsföreningLedningsprövningTillstånd
2023-10-0223-27020-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-10-0223-27019Svenska kyrkans tjänstepensionsföreningLedningsprövningTillstånd
2023-10-0223-27018Ortivus AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-10-0223-27017Svenska kyrkans tjänstepensionsföreningLedningsprövningTillstånd
2023-10-0223-27016Skandinaviska Enskilda Banken ABAvregistrering av fondKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-27015Svenska kyrkans tjänstepensionsföreningLedningsprövningTillstånd
2023-10-0223-27014Skanska Project Finance ABLedningsprövningTillstånd
2023-10-0223-27013Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - T. Rowe Price Funds SICAV 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-27012HANetf ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-27011Visenta Insurance Company Ltd.Rapportering av riskkoncentrationer eller transaktioner inom gruppFörsäkringstillsyn
2023-10-0223-27010Tabula ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-27009-Begäran om utlämnande av handlingKonsument
2023-10-0223-27008Antares Capital Advisers LLCAvregistrering av fondKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-27007-Klagomål - CoeliKonsument
2023-10-0223-27006LSTH Svenska Handelsfastigheter ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-10-0223-27005Rosenberg Hjorth Wealth Management ABAnmälan om ändring i ägarförhållanden eller nära förbindelserTillstånd
2023-10-0223-27004-Klagomål - Klarna BankKonsument
2023-10-0223-27003UPLAKSOFT FilialRegistrering av valutaväxling eller annan finansiell verksamhetTillstånd
2023-10-0223-27002-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2023-10-0223-27001-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2023-10-0223-27000-Ägarprövning - tillägg till ärende 23-26817Betalrätt
2023-10-0223-26999If Skadeförsäkring AB (publ)Anmälan om uppdragsavtal (utan avgift)Försäkringstillsyn
2023-10-0223-26998Zmarta ABAnmälan om uppdragsavtal (utan avgift)Bankrätt
2023-10-0223-26997Sirius Asset Management ABAnmälan om uppdragsavtal av fondbolag/AIF-förvaltare/värdepappersbolag (utan avgift)Uppförandetillsyn
2023-10-0223-26996Länsförsäkringar GotlandAnmälan om uppdragsavtal (utan avgift)Försäkringstillsyn
2023-10-0223-26995Länsförsäkringar VärmlandAnmälan om uppdragsavtal (utan avgift)Försäkringstillsyn
2023-10-0223-26994-ÄgarprövningFörsäkringsrätt
2023-10-0223-26992Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - OAKTREE OPPORTUNITIES FUND XII FEEDER (LUXEMBOURG), SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26991Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - OAKTREE OPPORTUNITIES FUND XII (PARALLEL 2), SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26990National Bank of Belgium, BelgienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - MoneyGram International 2015/2366/EUBetalrätt
2023-10-0223-26989Danske Invest Management A/SÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26988Serafim Finans ABÖversyn och utvärdering av kreditinstitutBanktillsyn
2023-10-0223-26987-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-10-0223-26986-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-10-0223-26985-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-10-0223-26984-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-10-0223-26983Jetpak Top Holding AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-10-0223-26982Pharmacolog i Uppsala ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-10-0223-26981-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-10-0223-26980Sparbanken Skaraborg AB (publ)Anmälan om klagomålsansvarigBankrätt
2023-10-0223-26979SEB Investment Management AB, Luxembourg BranchÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26978-Förfrågan om regelverkBetaltillsyn
2023-10-0223-26977Sands Capital Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26976Brocc Holding ABMedgivanden rörande kapitalbasenFinansiella risker
2023-10-0223-26975Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - SCHRODERS CAPITAL PRIVATE EQUITY INDIA S.C.S. 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26974Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - SPHERES VENTURE CAPITAL AND GROWTH EQUITY VINTAGE 2023/2024 SCSp 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26973SSGA SPDR ETFs Europe I plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26972Fondita Healthcare PlaceringsfondÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26971Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - TITANBAY MASTER FUND SCSp-RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26970Morgan Stanley Investment FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26969-Information från marknadsplatsens övervakningMarknadstillsyn
2023-10-0223-26967Bank of Spain, SpanienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - RIA PAYMENT INSTITUTION, EP, S.A. 2015/2366/EUBetalrätt
2023-10-0223-26966Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - SCHRODERS CAPITAL PRIVATE EQUITY GLOBAL DIRECT III EUR S.C.S. 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26965UBS (Irl) Fund PlcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26964iShares VI plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26963Schroder International Selection FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26962Qliro ABÖversyn och utvärdering av kreditinstitutBanktillsyn
2023-10-0223-26961BlackRock Global FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26960-Godkännande av EU-tillväxtprospekt - aktierelaterade värdepapperMarknadstillsyn
2023-10-0223-26959-Godkännande och registrering av prospekt avseende ickeaktierelaterade värdepapper - proportionerlig granskningMarknadstillsyn
2023-10-0223-26958-Godkännande och registrering av grundprospekt – proportionerlig granskningMarknadstillsyn
2023-10-0223-26957Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Vontobel Financial Products GmbHMarknadstillsyn
2023-10-0223-26956Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Stafford Infrastructure Secondaries Fund IV Feeder SCA, SICAV-RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26955Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - UBAM 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26954Crown Sigma UCITS plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26953Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - UBAM 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26952Amundi Index SolutionsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26951LUX Multimanager SICAVInformation om gränsöverskridande verksamhetUppförandetillsyn
2023-10-0223-26949Ymer SC ABTillsynsmöteUppförandetillsyn
2023-10-0223-26948Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - Co-Invest Platform (No.16) SCSp 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26947Evenlode ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26946ASK Investment Funds ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26945Gateway UCITS Funds PLCÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26944Xtrackers (IE) plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26943Fundsmith SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26942Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26941Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Stafford Infrastructure Secondaries Fund IV SCSp, SICAV-RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26940Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - WEST STREET PRIVATE MARKETS 2024 LUXEMBOURG, SLP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26939Nordea Funds Ab, Svensk FilialInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2023-10-0223-26938Xbaht ABAnmälan om uppdragsavtal (utan avgift)Betalrätt
2023-10-0223-26937Redeye ABAnmälan om uppdragsavtal av fondbolag/AIF-förvaltare/värdepappersbolag (utan avgift)Uppförandetillsyn
2023-10-0223-26936OXE MarineAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-10-0223-26935Northgold ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-10-0223-26934Svenska Handelsbanken ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-10-0223-26933Seafire AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-10-0223-26932Clas Ohlson AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-10-0223-26931-Förfrågan om amorteringskravKonsument
2023-10-0223-26930Zalando SEUndantag från lagen om betaltjänsterBetalrätt
2023-10-0223-26929Bundesministerium Digitaliserung und Wirtschaftsstandort (BMDW), ÖsterrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - Aon Austria GmbH 2016/97/EUTillstånd
2023-10-0223-26928Bundesministerium Digitaliserung und Wirtschaftsstandort (BMDW), ÖsterrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - Karin Fröschl 2016/97/EUTillstånd
2023-10-0223-26927UTI Goldfinch Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26926BNP Paribas FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26925Bank of Lithuania, LitauenGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - AB "Mano bankas" 2013/36/EUBankrätt
2023-10-0223-26924Select Investment Series III SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26923Organisme pour le Registre des intermédiaires en assurances (ORIAS), FrankrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Réunion AERIENNE & Spatiale 2016/97/EUTillstånd
2023-10-0223-26922Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucits - iShares iV plc 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26921Man Funds VI plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26920-Anmälan om misstänkta transaktioner från utlandetMarknadstillsyn
2023-10-0223-26919C-Rad ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-10-0223-26918-Klagomål - valutamarknadenKonsument
2023-10-0223-26917Maiden General Försäkrings ABAnmälan om uppdragsavtal (utan avgift)Försäkringstillsyn
2023-10-0223-26916Maiden Life Försäkrings ABAnmälan om uppdragsavtal (utan avgift)Försäkringstillsyn
2023-10-0223-26915SSGA SPDR ETFs Europe I plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26914SSGA SPDR ETFs Europe II plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26913MULTI UNITS FRANCEÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26912iShares III plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26911Goldman Sachs Funds IIIÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26910-Förfrågan om bolag - CFDSKonsument
2023-10-0223-26909Dalarnas FörsäkringsbolagFörfrågan om regelverkBetaltillsyn
2023-10-0223-26908Ruth Asset Management ABFörfrågan om verksamhetenUppförandetillsyn
2023-10-0223-26907-Förfrågan om regelverkBetaltillsyn
2023-10-0223-26906Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - TRISTAN INCOME PLUS STRATEGY ONE FEEDER SICAV RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26905Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgInformation om gränsöverskridande verksamhet - Apollo Investment Management Europe (Luxembourg) S.àr.l. 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26904-Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2023-10-0223-26903Sparbanken Skåne AB (publ)Beräkning av kapitalkrav för kreditriskFinansiella risker
2023-10-0223-26902-Granskning av återhämtningsplan Nordea 2023Banktillsyn
2023-10-0223-26901AQR UCITS FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26900-Begäran om utlämnande av handlingKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26899-Begäran om utlämnande av handlingKapitalmarknadsrätt
2023-10-0223-26898Epsilon FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt