Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Vi visar heller inte så kallade visselblåsarärenden med hänsyn till vikten av att kunna garantera att anmälarens identitet inte röjs. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2020-02-2020-4373Jergelius, SaraAnmälan om klagomålsansvarigKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4372MiljödepartementetÄndring av regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende NaturvårdsverketStyrning och verksamhetsstöd
2020-02-2020-4371MiljödepartementetRegeringsbeslut - ”Uppdrag att genomföra en översyn av förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter”, dnr M2020/00238/NmStyrning och verksamhetsstöd
2020-02-2020-4370Enersize OyjAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4369-[MAKULERAD]-
2020-02-2020-4368Förfrågan om LEI-kodKonsument
2020-02-2020-4367Scandinavian Health Innovations AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4366myFC Holding AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4365Quickbit eu ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4364Greater Than ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4363Swedbank Robur Fonder ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2020-02-2020-4362FinansdepartementetÄskande om höjd låneramStyrning och verksamhetsstöd
2020-02-2020-4361Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2020-02-2020-4360DDM Debt AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4359Sparbanken NordFörfrågan om regelverkBankrätt
2020-02-2020-4358DDM Holding AGAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4357Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM), NederländernaÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Kempen Alternative Markets Fund 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4356Swedbank Robur Fonder ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2020-02-2020-4355Lynx Asset Management ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för specialfond - Lynx DynamicKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4354Fördjupad analys - ALMFörsäkringstillsyn
2020-02-2020-4353Lynx Asset Management ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för specialfond - LynxKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4352Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - CAPITAL BAY SMART LIVING GERMANY FUND I FCP-RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4351TargetEveryOne AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4350TF Bank ABAvregistrering av företagBankrätt
2020-02-2020-4349Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantörOperativa risker
2020-02-2020-4348Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantörOperativa risker
2020-02-2020-4347Rapportering vid allvarlig incident från betaltjänstleverantörOperativa risker
2020-02-2020-4346L E Lundbergföretagen Aktiebolag (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4345Euroclear Sweden ABAnmälan om väsentlig ändring i verksamhetInfrastrukturtillsyn
2020-02-2020-4344Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2020-02-2020-4343Genovis ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4342Crunchfish ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4341Kartläggning - riskhantering kring betaltjänsterOperativa risker
2020-02-2020-4340Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Atlantic Equities Deutschland GmbH 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4337Stille ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4336Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4335Stille ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4334Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4333Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4332Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4331BolagsverketRemiss - Möjlighet till yttrande om tillstånd att bli inteckningsbrevshavareBankrätt
2020-02-2020-4330Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4329Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4328Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4327Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4326Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4325Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4324Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4323Lönneberga-Tuna-Vena SparbankLedningsprövningBankrätt
2020-02-2020-4322Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4321Klagomål - IfKonsument
2020-02-2020-4320Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4319Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass)Marknadstillsyn
2020-02-2020-4318Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4317Atlant Fonder ABIntyg avseende verksamhetstillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4316Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4315Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4314Klagomål - ExceedKonsument
2020-02-2020-4313Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4312Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4311Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4310Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4309Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4308Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2020-02-2020-4307Townsend Holdings LLCAvregistrering av vissa tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4306Hövding Sverige ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4305Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4304Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4303Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4302Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4301Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4300Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4299Godkännande av tillägg till prospektMarknadstillsyn
2020-02-2020-4298BlackRock Global FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4297Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4296Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4295Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4294Janus Henderson Capital Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4293Klagomål - Intrum Sverige Inkasso ABKonsument
2020-02-2020-4292FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som jurist på avdelningen Bankrätt, verksamhetsområde BankHR
2020-02-2020-4291ERIKA Försäkringsaktiebolag (publ)Anmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
2020-02-2020-4290Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2020-02-2020-4289Wells Fargo (Lux) Worldwide FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4288B3 Consulting Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4287B3 Consulting Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4286Paynova ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4285Avida Finans AB (Publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4284Railcare Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4283Pricer AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4282CANTARGIA ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4281Commissariat aux Assurances, LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - PROFESSIONAL INVESTMENT CONSULTANTS (EUROPE) S.A.Kapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4280Transcendent Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4279ÄgarledningsprövningBankrätt
2020-02-2020-4278Starbreeze ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4277Magnolia Bostad ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4276Elekta AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4275Recipharm AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4274Catena Media PLCAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4273Catena Media PLCAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4272JonDeTech Sensor ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4271Everysport Media Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4270Sprint Bioscience ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4269SSM Holding AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4268Vanguard Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4267ADDvise Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4266IDL Biotech ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4265Norrbärke SparbankLedningsprövningBankrätt
2020-02-2020-4264Net Gaming Europe ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4263Teqnion ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4262ContextVision ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4261Scandic Hotels Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4260Scandic Hotels Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4259Oscar Properties Holding ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4258Storytel ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4257InDex Pharmaceuticals Holding ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4256Clavister Holding ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4255Westpay ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4254Solid FörsäkringsaktiebolagFörfrågan om verksamhetenFörsäkringstillsyn
2020-02-2020-4253Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4252Xact Kapitalförvaltning ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4251Rosén & Partner Försäkringsmäklare ABAnmälan om förändrad verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4250Tink ABAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
2020-02-2020-4249Enorma Pharma ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4248Allgon ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4247Ferronordic Machines AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4246CombiGene AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4245ÅAC Microtec AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4244Gapwaves ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4243Nordic Iron Ore ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4242Slitevind ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4241Oncopeptides ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4240FM Mattsson Mora Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4239Volati AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4238Global Gaming 555 AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4237Acconeer ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4236Avida Finans AB (Publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4235Sivers IMA Holding ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4234Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2020-02-2020-4233Hemcheck Sweden ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4232Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4231Förfrågan om räntaKonsument
2020-02-2020-4230Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucits - Invesco Markets II plc 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4229Swedbank Robur Fonder ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2020-02-2020-4228Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - HL LARGE BUYOUT CLUB FUND IV FEEDER FUND B 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4227Bagherzadeh Tabrizi Akbar AliRegistrering av valutaväxling eller annan finansiell verksamhetTillstånd
2020-02-2020-4226Swedbank Robur Fonder ABInformation om verksamhetenUppförandetillsyn
2020-02-2020-4225Åberg & Partners Kapitalförvaltning ABAnmälan om förändrad verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4224AFFIRMO Försäkringskonsult AktiebolagAnmälan om förändrad verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4223Lindbergs Försäkringsbyrå ABAnmälan om förändrad verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4222Rapport om väsentlig händelseBanktillsyn
2020-02-2020-4221ÄgarledningsprövningBankrätt
2020-02-2020-4220Mertzig Asset Management ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för specialfond - Mertzig Equity Fund SwedenKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4219Finansdepartementet, Ekonomistyrningsverket och Branschföreträdare enligt sändlistaRegeringsrapport - Avgifter hos Finansinspektionen våren 2020Ekonomi
2020-02-2020-4218Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4217Rapport om väsentlig händelseBanktillsyn
2020-02-2020-4216Försäkringshantering Liv i Sverige ABAnmälan om förändrad verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4215Advokatfirma DLA Piper Sweden KBFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4214Rapport om väsentlig händelseBanktillsyn
2020-02-2020-4213Captor Fund Management ABIntyg avseende verksamhetstillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4212Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4211Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4210Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4209Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4208PayEx Sverige ABLedningsprövningBankrätt
2020-02-2020-4207Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4206Godkännande av EU-tillväxtprospekt - aktierelaterade värdepapperMarknadstillsyn
2020-02-2020-4205Klagomål - Svenska Handelsbanken ABKonsument
2020-02-2020-4204Credit Suisse Index Fund (Lux)Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4203Godkännande av prospekt för sekundäremissioner - aktierelaterade värdepapperMarknadstillsyn
2020-02-2020-4202Vanna Capital ABAvregistrering av vissa tillståndBankrätt
2020-02-2020-4201Rapport om väsentlig händelseBanktillsyn
2020-02-2020-4200Beslut om godkännande av prospekt - icke-aktierelateradeMarknadstillsyn
2020-02-2020-4199Darabi SamanAnmälan om förändrad verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4198Olsen Fond & Försäkring ABAnmälan om förändrad verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4197Stark ClasAnmälan om förändrad verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4196Stratus Pension ABAnmälan om förändrad verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4195Sörmlands SparbankInformation om verksamheten - årsakt 2020Banktillsyn
2020-02-2020-4194C-Rad ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4193M&G Alternatives Investment Management LimitedÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4192Embracer Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4191MIROVA FUNDSÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4190Central Bank of Ireland, IrlandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Crown Global Secondaries V Feeder PLCKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4189Godkännande av grundprospektMarknadstillsyn
2020-02-2020-4185Folksam ömsesidig livförsäkringAnmälan om försäkringstekniska riktlinjerRisktillsyn försäkring
2020-02-2020-4184AI Pension, försäkringsförening ( i likvidation)Undantag - medgivande att utse andra än medlemmar till fullmäktigeledamöterFörsäkringsrätt
2020-02-2020-4183FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som avdelningschef på avdelningen Kapitalmarknadsrätt, verksamhetsområde MarknaderHR
2020-02-2020-4182Garantum Partner ABFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4181DDM Debt AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4180S&P Global RatingsFörfrågan om regelverkBankanalys och policy
2020-02-2020-4179WisdomTree Issuer plcFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4178CarswipeFörfrågan om tillståndspliktTillstånd
2020-02-2020-4177EkonomistyrningsverketInrapportering av avgiftsbelagd verksamhet avseende år 2019Ekonomi
2020-02-2020-4176Sparbanken Alingsås ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4175SBAB Bank AB (publ)Ändring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4174Organisme pour le Registre des intermédiaires en assurances (ORIAS), FrankrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - GROUPE WALBAUM IAR 2016/97Kapitalmarknadsrätt
2020-02-2020-4173ICTA AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4172Ovzon ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4171K2A Knaust & Andersson Fastigheter ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4170GARO AktiebolagAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2020-02-2020-4169Svea Bank ABAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
2020-02-2020-4168Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt

Laddar sidan