Bank

Banker och kreditmarknadsföretag förmedlar betalningar och gör det möjligt att spara och investera. FI:s tillsyn handlar i grunden om riskhantering, styrning och kontroll samt att det finns ett gott konsumentskydd. Här finns även information som gäller betaltjänster, elektroniska pengar, kreditgivning till konsumenter, inlåning, valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

 

Startskott för EBA:s stresstest av europeiska banker 2023

Publicerad 2023-02-02

Europeiska bankmyndigheten (EBA) inledde sitt återkommande stresstest av den europeiska banksektorn den 31 januari.

Förtydligande i PM om uppdaterad pelare 2-metod

Publicerad 2023-01-30

FI har gjort ett förtydligande i den tidigare publicerade promemorian (2021-07-13) för bedömning av återflödesrisker vid värdepapperisering för…

Nytt samförståndsavtal mellan Europeiska centralbanken och bland annat Finansinspektionen

Publicerad 2023-01-30

Europeiska centralbanken (ECB) har ingått ett samförståndsavtal om banktillsyn med Finansinspektionen och fem andra länders nationella myndigheter.…

Remissvar: Riksgälden föreslår ändrade föreskrifter om resolution

Publicerad 2023-01-26

Finansinspektionen tillstyrker Riksgäldskontorets förslag till ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution.