Konsumentskydd

Vi arbetar för ett högt skydd för konsumenter på finansmarknaden. I syfte att stärka privatpersoners ekonomiska kunskaper genomför vi också nationella utbildningsinsatser i privatekonomi.

Konsumentskyddsrapport 2023

Publicerad 2023-03-21

FI:s högst prioriterade risker inom konsumentskyddsarbetet för 2023 är osund kreditgivning, olämpliga investeringsprodukter och…

Avtal mellan långivare och förmedlare kan leda till sämre kreditprövningar

Publicerad 2023-03-21

Avtal som tecknas mellan företag som ger konsumtionslån och företag som förmedlar dem har visat sig innehålla villkor som förhindrar långivarna att…

Hur kan jag prata pengar med mina barn?

Publicerad 2023-03-20

Den här veckan är det dags för den globala temaveckan Global Money Week, vars syfte är att uppmärksamma vikten av privatekonomisk kunskap bland barn…

Remissvar: En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder

Publicerad 2023-03-17

Finansinspektionen tillstyrker utredningens förslag att samla in uppgifter om hushållens tillgångar och skulder. Dessa uppgifter kommer att förbättra…