Bank

Banker och kreditmarknadsföretag förmedlar betalningar och gör det möjligt att spara och investera. FI:s tillsyn handlar i grunden om riskhantering, styrning och kontroll samt att det finns ett gott konsumentskydd. Här finns även information som gäller kreditgivning till konsumenter och inlåning.

 

Europeiska tillsynsmyndigheter rapporterar om grönmålning till EU-kommissionen

Publicerad 2023-06-01

De tre europeiska tillsynsmyndigheterna (EBA, Eiopa och Esma) har publicerat var sin rapport om grönmålning i den finansiella sektorn. Rapporterna…

Uppdaterad ansats för att bedöma pelare 2-vägledning för svenska banker

Publicerad 2023-05-31

Finansinspektionen har beslutat om en uppdaterad ansats för att bedöma storleken på pelare 2-vägledningen för svenska banker. Den uppdaterade metoden…

Kalibrering av stresstest för pelare 2-vägledning 2023

Publicerad 2023-05-31

Finansinspektionen redovisar den kalibrering som kommer att tillämpas för det känslighetsbaserade stresstest som ligger till grund för pelare…

Högre räntor tvingar hushåll och företag till anpassningar

Publicerad 2023-05-30

Höga räntor och lägre risktagande för med sig en ekonomisk miljö där sårbarheter i det finansiella systemet snabbt kan blottas. Inte minst pressas…