Publicerat

Här har vi samlat FI:s externa material som till exempel rapporter, analyser, pressmeddelanden, remissvar och sanktioner. Alla planerade publiceringar av rapporter och statistik med datum och klockslag framgår av vår kalender.

Nytt samförståndsavtal mellan Europeiska centralbanken och bland annat Finansinspektionen

Publicerad 2023-01-30

Europeiska centralbanken (ECB) har ingått ett samförståndsavtal om banktillsyn med Finansinspektionen och fem andra länders nationella myndigheter.…

Internationella valutafonden om Sveriges ekonomi

Publicerad 2023-01-27

Internationella valutafonden, IMF, har publicerat ett utlåtande där organisationen ger sin syn på den svenska ekonomin.

Remissvar: Riksgälden föreslår ändrade föreskrifter om resolution

Publicerad 2023-01-26

Finansinspektionen tillstyrker Riksgäldskontorets förslag till ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution.

Remissvar: Nya trafikförsäkringsregler – stärkt skydd i trafiken

Publicerad 2023-01-26

Finansinspektionen tillstyrker Justitiedepartementets promemorias förslag om att ge stärkt skydd för försäkringstagare och andra som skadas i…