Publicerat

Här har vi samlat FI:s externa material som till exempel nyheter, rapporter, analyser, remissvar och sanktioner. Alla planerade publiceringar av rapporter och statistik med datum och klockslag framgår av vår kalender.

Esma kommunicerar sin långsiktiga vision för EU:s ramverk för hållbar finans

Publicerad 2024-07-25

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat ett yttrande med möjliga förbättringsåtgärder för EU:s ramverk för hållbar…

Andra paketet standarder och riktlinjer för Dora

Publicerad 2024-07-18

De europeiska tillsynsmyndigheterna EBA, Esma och Eiopa har publicerat en andra uppsättning av utkast till tekniska standarder kopplade till Dora,…

FI återkallar tillståndet för Finans 24/7

Publicerad 2024-07-18

Finansinspektionen återkallar Finans 24/7 Sverige AB:s tillstånd att driva finansieringsrörelse.

Förslag på ändrade EU-regler för tillsynen av värdepappersbolag

Publicerad 2024-07-16

Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat ett diskussionsunderlag som innehåller…