Om Finansinspektionen

FI är en statlig myndighet med uppgift att övervaka finansmarknaden. Vi verkar för ett stabilt finansiellt system som ska bidra till en hållbar utveckling och ett gott konsumentskydd. Vi utvecklar regler och kontrollerar att företagen följer dem.

Foto: Finansinspektionens fasad

Vi analyserar också risker som kan medföra instabilitet i det finansiella systemet. Dessutom verkar vi för att stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden.

FI:s uppgifter har utökats på senare år, vilket åtföljts av ökade anslag från regeringen. I dag arbetar cirka 600 personer på FI. De flesta är jurister och ekonomer.

Laddar sidan