Om Finansinspektionen

FI är en statlig myndighet med uppgift att övervaka finansmarknaden. Vi verkar för ett stabilt finansiellt system som ska bidra till en hållbar utveckling och ett gott konsumentskydd. Vi utvecklar regler för de finansiella företagen och kontrollerar att företagen följer dem. Vi analyserar också risker som kan medföra instabilitet i det finansiella systemet.

Marie Lindström ny kommunikationschef på FI

Publicerad 2024-02-15

FI har anställt Marie Lindström som ny kommunikationschef.

Våra prioriteringar i tillsynen 2024

Publicerad 2024-02-08

Erbjuds konsumenter rätt tjänster på finansmarknaden? Hur levererar sektorn samhällsviktiga tjänster i en osäker omvärld? Hur skyddar sig finansiella…

Jon Thor Sturluson blir chefsekonom på FI

Publicerad 2024-02-02

FI rekryterar Jon Thor Sturluson som ny chefsekonom. Han tillträder sin roll senast den 1 maj 2024 och kommer även att vara en del av FI:s…

Övergångsrestriktioner – ökat förtroende för offentlig verksamhet

Publicerad 2024-01-17

Finansinspektionen avstyrker utredningens förslag om en generell reglering om övergångsrestriktioner för arbetstagare i offentlig verksamhet.