Försäkring

Försäkringsmarknaden ger privatpersoner och företag möjlighet att hantera sina risker och trygga sin framtida ekonomiska välfärd. FI:s uppdrag är att se till att företagen är stabila och att skydda konsumenternas tillgångar.

 

Remissvar: Nya trafikförsäkringsregler – stärkt skydd i trafiken

Publicerad 2023-01-26

Finansinspektionen tillstyrker Justitiedepartementets promemorias förslag om att ge stärkt skydd för försäkringstagare och andra som skadas i…

Rapporteringsportalen har flyttat till en ny sida

Publicerad 2023-01-20

Vi har gjort några ändringar i designen av fi.se och i samband med det har en del information som rör rapportering flyttats till nya sidor. Om du har…

Finansinspektionens prioriteringar i tillsynen 2023

Publicerad 2023-01-20

Hur hanterar finanssektorn inflationen, de höga räntorna och den försvagade ekonomin? Hur tar bankerna hand om sina kunder som drabbas i dessa tuffa…

FI:s prioriteringar i tillsynen 2023

Publicerad 2023-01-19

Fredag den 20 januari kl. 8.00 presenterar Finansinspektionen vad vi kommer att prioritera i vår tillsyn under 2023.