Om Finansinspektionen

FI är en statlig myndighet med uppgift att övervaka finansmarknaden. Vi verkar för ett stabilt finansiellt system som ska bidra till en hållbar utveckling och ett gott konsumentskydd. Vi utvecklar regler för de finansiella företagen och kontrollerar att företagen följer dem. Vi analyserar också risker som kan medföra instabilitet i det finansiella systemet.

Nytt samförståndsavtal mellan Europeiska centralbanken och bland annat Finansinspektionen

Publicerad 2023-01-30

Europeiska centralbanken (ECB) har ingått ett samförståndsavtal om banktillsyn med Finansinspektionen och fem andra länders nationella myndigheter.…

FI:s prioriteringar i tillsynen 2023

Publicerad 2023-01-19

Fredag den 20 januari kl. 8.00 presenterar Finansinspektionen vad vi kommer att prioritera i vår tillsyn under 2023.

Protokoll 2022:14

Publicerad 2023-01-17

Protokoll från sammanträde per capsulam med Finansinspektionens styrelse fredagen den 16 december 2022.

Protokoll 2022:13

Publicerad 2023-01-17

Protokoll från sammanträde med Finansinspektionens styrelse 13 december 2022.