Om Finansinspektionen

FI är en statlig myndighet med uppgift att övervaka finansmarknaden. Vi verkar för ett stabilt finansiellt system som ska bidra till en hållbar utveckling och ett gott konsumentskydd. Vi utvecklar regler för de finansiella företagen och kontrollerar att företagen följer dem. Vi analyserar också risker som kan medföra instabilitet i det finansiella systemet.

Tillfälligt stopp att söka på fi.se

Publicerad 2024-05-21

Klockan 16.30 i dag, tisdag den 21 maj, kommer vi att uppdatera sökfunktionen på fi.se. Det innebär att sökfunktionen inte kommer att fungera som…

FI följer uppdaterade riktlinjer om riskbaserad tillsyn

Publicerad 2024-05-14

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI avser att följa EBA:s riktlinjer för riskbaserad tillsyn inom området för penningtvätt och…

Beatrice Ask ny styrelseordförande i FI

Publicerad 2024-04-26

Beatrice Ask är ny ledamot och ordförande i FI:s styrelse. Förordnandet gäller till den 24 april 2027.

Remissvar: Digital operativ motståndskraft för finanssektorn

Publicerad 2024-04-15

FI tillstyrker i stora delar de förslag som lämnas i promemorian, men efterfrågar i några avseenden ett antal förtydliganden. FI delar dock inte…