Marknad

Värdepappersmarknaderna och dess infrastruktur är av stor betydelse. Om de slutar fungera kan företag varken finansiera sig eller säkra sig mot finansiella risker. Här finns information som rör såväl företag inom finansiella marknader som icke-finansiella företag och privatpersoner, till exempel när det gäller prospekt och insiderhandel.

 

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Checkin.com

Publicerad 2023-03-22

AA har handlat med aktier i bolaget Checkin.com Group AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång,…

Konsumentskyddsrapport 2023

Publicerad 2023-03-21

FI:s högst prioriterade risker inom konsumentskyddsarbetet för 2023 är osund kreditgivning, olämpliga investeringsprodukter och…

Avtal mellan långivare och förmedlare kan leda till sämre kreditprövningar

Publicerad 2023-03-21

Avtal som tecknas mellan företag som ger konsumtionslån och företag som förmedlar dem har visat sig innehålla villkor som förhindrar långivarna att…

Remissvar: En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder

Publicerad 2023-03-17

Finansinspektionen tillstyrker utredningens förslag att samla in uppgifter om hushållens tillgångar och skulder. Dessa uppgifter kommer att förbättra…