Marknad

Värdepappersmarknaderna och dess infrastruktur är av stor betydelse. Om de slutar fungera kan företag varken finansiera sig eller säkra sig mot finansiella risker. Här finns information som rör såväl företag inom finansiella marknader som icke-finansiella företag och privatpersoner, till exempel när det gäller prospekt och insiderhandel.

 

Nasdaq Stockholm får en anmärkning och 100 miljoner kronor i sanktionsavgift

Publicerad 2024-06-19

Finansinspektionen (FI) ger Nasdaq Stockholm en anmärkning och en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor för överträdelser av gällande regelverk.

FI stärker vägledningen i innovationsfrågor – utan regulatorisk sandlåda

Publicerad 2024-06-18

FI ska utvärdera hur myndighetens innovationscenter ytterligare kan bidra till att förenkla för företagen och stärka arbetet med vägledning i…

Mer och tydligare information behövs vid fastighetstransaktioner

Publicerad 2024-06-12

FI publicerar idag en kortrapport om insiderinformation och fastighetstransaktioner. Rapporten är ett led i den tillsyn som vi bedriver om…

FI följer riktlinjer om riktmärkning av metoder för diversifiering

Publicerad 2024-06-11

Finansinspektionen har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s riktlinjer om riktmärkning av metoder för…