Marknad

Värdepappersmarknaderna och dess infrastruktur är av stor betydelse. Om de slutar fungera kan företag varken finansiera sig eller säkra sig mot finansiella risker. Här finns information som rör såväl företag inom finansiella marknader som icke-finansiella företag och privatpersoner, till exempel när det gäller prospekt och insiderhandel.

 

Vet du vad ditt sparande kostar?

Publicerad 2024-02-16

Nästan alla hushåll sparar i fonder men så många som en tredjedel vet inte vad deras fondsparande kostar – trots att fondavgiften har en stor…

Slutrapporter med utkast till tekniska standarder för Dora

Publicerad 2024-02-12

De europeiska tillsynsmyndigheterna EBA, Esma och Eiopa, har publicerat det första paketet av slutliga rapporter med utkast till tekniska standarder…

Esma upplyser om krav vid rekommendationer om investeringar i sociala medier

Publicerad 2024-02-07

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esma informerar om de krav som EU:s marknadsmissbruksförordning Mar ställer på den som ger…

Rapporteringsskyldighet för leverantörer av tjänster för gräsrotsfinansiering

Publicerad 2024-02-06

Företag med tillstånd att tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster är skyldiga att varje år lämna en förteckning över de projekt som har…