Marknad

Värdepappersmarknaderna och den infrastruktur som byggts upp kring dessa är en central del av det finansiella systemet och därmed av stor betydelse för samhällsekonomin. Om dessa marknader slutar fungera kan företagen varken sköta sina betalningar eller säkra sig mot finansiella risker. De finansiella infrastrukturföretagen gör det möjligt för dessa marknader att fungera. Till detta område hör även fondbolag och värdepappersinstitut.

Foto: ljustavla med börskurserUnder kategorin Marknader har vi samlat information om regler, tillstånd, tillsyn och rapportering som rör finansiella företag inom finansiella marknader, inklusive  fondbolag och värdpappersinstitut. Här finns även information som rör icke-finansiella företag och privatpersoner, till exempel prospekt och insiderhandel.

FI har också ansvar för tillsynen över penningtvättfrågor i företag under FI:s tillsyn.

Laddar sidan