Finansiell stabilitet

FI har som en av sina huvuduppgifter att verka för ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster.

FI publicerar den första Bankbarometern för 2023

Publicerad 2023-03-29

FI presenterar i dag Bankbarometern, en rapport som ger en inblick i den svenska bankmarknaden. I rapporten presenterar vi siffror på bland annat…

Den svenska bolånemarknaden 2023

Publicerad 2023-03-28

Bolånetagare pressas av stigande räntor. Samtidigt har den stora majoriteten av nya bolånetagare fortfarande goda marginaler i sin privatekonomi. Det…

Ökande räntekostnader pressar bolånetagare

Publicerad 2023-03-28

Bolånetagare pressas av stigande räntor. Samtidigt har den stora majoriteten av nya bolånetagare fortfarande goda marginaler i sin privatekonomi. Det…

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 21 mars 2023

Publicerad 2023-03-22

Protokollet från mötet finns nu tillgängligt.