Finansiell stabilitet

Ett effektivt och stabilt finansiellt system är en förutsättning för att ekonomin ska fungera och växa. En allvarlig kris i systemet riskerar att leda till omfattande samhällsekonomiska och sociala kostnader. FI har därför som en av sina huvuduppgifter att verka för ett stabilt finansiellt system som präglas av högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster.

Foto: Hand som skuggar ett miniatyrhus

Finansiell stabilitet innebär att det finansiella systemet kan upprätthålla sina grundläggande funktioner

  • att förmedla betalningar
  • att slussa sparande till finansiering
  • att hantera risk

– och att systemet har motståndskraft mot störningar som kan hota dessa funktioner.

Här har vi samlat information om FI:s arbete för finansiell stabilitet.

Laddar sidan