Rapportering

Företag på finansmarknaden ska rapportera finansiella uppgifter till FI. Med uppgifterna som underlag bedömer vi det ekonomiska läget i enskilda företag och på den finansiella marknaden i stort. Vad som ska rapporteras och när framgår av sidorna för respektive företagskategori.

2022

Nya beloppsangivelser för Standardrapporten och Ränteriskrapporten

Samtliga belopp i rapporten ska anges i heltal kronor (utan decimal).

Ny nationell anpassning av valideringsregler

Finansinspektionen har gjort ytterligare anpassningar till ett antal valideringsregler.

Information om rapportering vid allvarliga incidenter

FI har tidigare informerat om att det från den 1 oktober 2022 ska vara möjligt att rapportera allvarliga incidenter genom ett digitalt system. Då plattformen för digital inrapportering ännu inte är på plats kommer möjligheten till digital inrapportering att senareläggas.

Uppdaterade valideringsregler från EBA

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat en uppdaterad lista med valideringsregler.

Nytt krav för identifiering av bolag i instansfiler för inrapportering i Fidac

Från och med referensdag 2022-12-31 ska den namnsättning som identifierar rapporterande bolag ändras. Detta gäller EBA:s XBRL-rapportering som ska lämnas i rapporteringsportalen Fidac.

Ny nationell rapportering för Säkerställda obligationer

Från och med den 1 september kommer emittentinstitut att kunna testa inrapportering av datainsamlingen Säkerställda obligationer i rapporteringssystemet Fidac.

Ny nationell anpassning av valideringsregler

Finansinspektionen har gjort ytterligare anpassningar till ett antal valideringsregler.

Ny nationell anpassning av valideringsregler

Finansinspektionen har gjort ytterligare anpassningar till ett antal valideringsregler.

Inrapportering av Standardrapporten och Ränteriskrapporten ska ske i Fidac från och med referensdatum 2022-09-30

Från och med referensdatum 2022-09-30 ska inrapporteringen av Standardrapporten och Ränteriskrapporten ske i Fidac i stället för i systemet Periodisk inrapportering via installerad applikation.

Uppdaterade valideringsregler från EBA

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat en uppdaterad lista med valideringsregler.

Laddar sidan