Rapportering

Företag på finansmarknaden ska rapportera finansiella uppgifter till FI. Med uppgifterna som underlag bedömer vi det ekonomiska läget i enskilda företag och på den finansiella marknaden i stort. Vad som ska rapporteras och när framgår av sidorna för respektive företagskategori.

2023

Workshop om rapportering och datakvalitet

Europeiska bankmyndigheten (EBA) bjuder in till årets workshop om rapporteringspraxis och datakvalitet den 20-21 juni.

EBA publicerar verktyg som tydliggör rapporteringskrav

2023-05-08 | EBA Nyheter Rapportering

EBA har publicerat ett verktyg som utifrån ett bolags unika egenskaper hjälper bolaget att identifiera och förstå vilken rapportering som det förväntas lämna till Finansinspektionen.

Ny nationell anpassning av valideringsregler

Finansinspektionen har gjort ytterligare anpassningar till ett antal valideringsregler.

Påminnelse att rapportera penningtvätt innan 1 april

Finansinspektionen vill påminna om att arbetet mot penningtvätt som gäller balansdagen 31 december 2022 ska vara rapporterad senast 31 mars 2023.

Uppdaterade valideringsregler från EBA

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat en uppdaterad lista med valideringsregler.

FI har beslutat om ändringar i åtta föreskrifter

Finansinspektionen har beslutat om ändringar i flera föreskrifter. Huvuddelen av ändringarna görs för att se till att även så kallade mycket stora värdepappersbolag omfattas av dem.

Nu kan allvarliga incidenter enligt PSD 2 rapporteras i Fidac

2023-02-20 | PSD 2 EBA Nyheter

Det är nu möjligt att rapportera allvarliga incidenter enligt PSD 2 i Finansinspektionens rapporteringssystem Fidac.

Digital ansökan om ledningsprövningar och ägarledningsprövningar öppnar 21 februari

Från och med den 21 februari blir det möjligt att ansöka om ledningsprövningar och ägarledningsprövningar hos FI via en ny digital e-tjänst. Senare kommer systemet breddas till fler slag av ansökningar.

"Inget att rapportera" - exempelfiler i XBRL-format

FI publicerar här exempel på en XBRL-fil för rapportering av Uppgifter om högavlönade anställda (modul rem_he), Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden (modul psd_frp) och Godkända högre kvoter (modul rem_hr_institution) som motsvarar ”inget att rapportera”. Filerna kan användas från och med referensdag 31 december 2022 till och med att moduler byts i ny DPM-version från EBA. Filerna ska lämnas in i inrapporteringssystemet Fidac.

Kommande kvartalsrapporter för bostads- och konsumentkreditinstitut samt kapitalbehov ska ske i Fidac

Från och med referensdatum 31 mars 2023 ska inrapporteringen av ”Kvartalsrapport Konsumentkreditinstitut”, ”Kvartalsrapport Bostadskreditinstitut” och ”Uppgifter om internt bedömt kapitalbehov” ske i Fidac.