Försäkring

Försäkringsmarknaden ger privatpersoner och företag möjlighet att hantera sina risker och trygga sin framtida ekonomiska välfärd. FI:s uppdrag är att se till att företagen är stabila och att skydda konsumenternas tillgångar. Det gör vi bland annat genom att ställa krav på hur bolagen fördelar eventuella överskott. Det är också viktigt att konsumenter får tydlig information om de produkter, och tillhörande avgifter, som till exempel föreslås vid olika pensionsupplägg eller vid flytt av försäkringar.

Foto: människor som går över ett övergångsställe vid en innerstadsgata

På försäkringsområdet ansvarar FI för tillsyn, tillståndsärenden, sanktionsprövningar, regelgivning och redovisningsfrågor när det gäller försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag.

FI ansvarar även för viss tillsyn över pensionsstiftelser.

Under kategorin Försäkring har vi samlat information om regler, tillstånd, tillsyn
och rapportering som rör finansiella företag inom försäkringsområdet.

FI har också ansvar för tillsynen över penningtvättfrågor i företag under FI:s tillsyn.

Laddar sidan