Försäkring

Försäkringsmarknaden ger privatpersoner och företag möjlighet att hantera sina risker och trygga sin framtida ekonomiska välfärd. FI:s uppdrag är att se till att företagen är stabila och att skydda konsumenternas tillgångar.

 

AI kan försvåra för kriminella att utnyttja finanssektorn

Publicerad 2023-11-29

Det senaste året har vi sett en ökad användning av artificiell intelligens (AI) i samhället. I det är finanssektorn inget undantag. Med AI följer…

Anpassningen till ett högre ränteläge inte klar

Publicerad 2023-11-28

Högre räntor innebär att hushåll och företag behöver anpassa sin ekonomi. Finansinspektionen ser nu att risktagandet har minskat. Men det förändrade…

Försäkringsföretagens solvenssituation för tredje kvartalet

Publicerad 2023-11-24

Under det tredje kvartalet i år var det inget försäkringsföretag eller tjänstepensionsföretag som underskred de lagstadgade kvoterna för solvens- och…

Årets beslut om ändring av vissa skadelivräntor

Publicerad 2023-11-02

Skadelivräntor värdesäkras genom index som bygger på förändringar i prisbasbeloppet. Finansinspektionen fastställer varje år de procenttal som…