Försäkring

Försäkringsmarknaden ger privatpersoner och företag möjlighet att hantera sina risker och trygga sin framtida ekonomiska välfärd. FI:s uppdrag är att se till att företagen är stabila och att skydda konsumenternas tillgångar.

 

Tre saker att tänka på inför din utlandsresa

Publicerad 2024-05-22

Just nu planerar många svenskar sin sommarsemester. Om du ska resa utomlands kan många frågor bli aktuella; ska du teckna en reseförsäkring, borde du…

Analys av livförsäkringsföretagens dödlighetsantaganden

Publicerad 2024-05-22

Försäkringsbolag måste kunna finansiera sina försäkringsåtaganden. Det gäller också försäkringsbolag som ger ut liv- och pensionsförsäkringar. I en…

FI kartlägger intressekonflikter vid förmedling av sparförsäkringar

Publicerad 2024-05-15

Finansinspektionen genomför en fördjupad analys om ersättningar, provisioner och intressekonflikter för försäkringsförmedlare som distribuerar…

FI följer uppdaterade riktlinjer om riskbaserad tillsyn

Publicerad 2024-05-14

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI avser att följa EBA:s riktlinjer för riskbaserad tillsyn inom området för penningtvätt och…