Eiopa

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (European Insurance and Occupational Pension Authority, Eiopa) är en av EU:s tre gemensamma tillsynsmyndigheter på det finansiella området.

Eiopa arbetar bland annat med att

  • utforma tillsynen över försäkringsföretag med verksamhet i flera länder genom att ta fram riktlinjer och tekniska standarder.
  • främja lika tillämpning av EU-regler hos tillsynsmyndigheter i olika länder.
  • fördjupa samarbetet mellan tillsynsmyndigheter i olika länder. 

Tekniska standarder är regler som EU-kommissionen antar i form av förordningar eller beslut. Eiopa kan medla mellan tillsynsmyndigheter i olika EU-länder och koordinera dem i händelse av kris.

Senast granskad: 2019-09-10
Laddar sidan