Liv- och skadeförsäkring

FI har utarbetat vägledning för skadeförsäkringsbolags beräkningar av avsättning för skadelivräntor.

FI har bedömt att en sådan specifik vägledning är värdefull för aktuarier inom skadeförsäkring, eftersom livränteberäkningarna har klara tekniska likheter med hur man beräknar avsättningar av pensionsförsäkring i livbolag, något som skadeförsäkringsaktuarier annars inte sysslar med.

FI tillhandahåller även en vägledning om kollektiv konsolidering, för livförsäkringsbolag

Senast granskad: 2017-01-24
Laddar sidan