FFFS 2023:5

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:5) om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem

Gäller från 2023-03-08 , ändring av FFFS 2014:5

Sammanfattning

Tillämpningsområdet ändras så att mycket stora värdepappersbolag omfattas av föreskrifterna.

Ändringarna gäller från den 8 mars 2023. ändr. 2023:5

Dokument