FFFS 2017:1

Finansinspektionens föreskrifter om vissa betalkonton

Upphävd 2018-05-01 se FFFS 2018:4

Sammanfattning

FI inför nya föreskrifter om vissa betalkonton. Föreskrifterna är ett led i genomförandet av EU:s betalkontodirektiv. Direktivet syftar till att alla konsumenter ska få tillgång till tjänster som betalkonton, betalkort och internetbetalningar. Målet är också att underlätta för konsumenterna att jämföra bankernas avgifter och att byta bank eller annan betaltjänstleverantör.

Föreskrifterna träder i kraft i två delar: den första delen den 1 juni 2017 och den andra delen den 1 januari 2018.

Dokument