FFFS 2019:14

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:4) om verksamhet för betaltjänstleverantörer

Gäller från 2019-07-01 , ändring av FFFS 2018:4

Sammanfattning

FI gör mindre ändringar i föreskrifter som rör verksamhet med betaltjänster. Ändringarna innebär bland annat att reglerna om rapportering av svikliga förfaranden anpassas till EBA:s riktlinjer på området, samt att det tydligare vilken information som en betaltjänstleverantör ska lämna om sina rutiner för byte av betalkonto. ändr. 2019:14

Dokument