FFFS 2022:20

Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2022:20) om en paneuropeisk privat pensionsprodukt

Gäller från 2023-01-01

Sammanfattning

Föreskrifterna kompletterar bland annat Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 av den 20 juni 2019 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt) och lagen (2022:1746) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt). Föreskrifterna riktar sig till sådana fysiska och juridiska personer som är PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer enligt EU-förordningen. De ställer bland annat krav på kunskap och kompetens hos fysiska personer som ger råd om PEPP-produkter och på PEPP-sparinstitutens tillsynsrapportering.

Dokument