Företagsregistret

Ikano Bank AB (publ), Finland filial

Adress
Rahoitus Oy
00171 HELSINKI
Finland
Telefon
Kategori
Svenskt bankaktiebolag, utländsk filial
Annan verksamhet
 
Institutnummer hos FI
17628
Status
Aktiv, 2009-12-31

Tillstånd

  • 2014-02-24 Finansiell leasing
    Finansiell leasing. Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.
  • 2009-06-02 Utställande av administration av betalningsmedel
    Utställande och administration av andra betalningsmedel (t.ex. resecheckar och postväxlar) såvida inte sådan verksamhet omfattas av punkt 4. Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.
  • 2009-06-02 Utlåning
    Utlåning, omfattande bland annat konsumentkrediter, kreditavtal som rör fast egendom, factoring, med eller utan regress och finansiering av handelskrediter (inklusive ”forfeiting”). Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.

Filial till

Laddar sidan