Företagsregistret

Leo Friberg, Göran

Adress
Telefon
 
Kategori
saknas
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
 
LEI kod
 
Institutnummer hos FI
Status

Tillstånd


 • HouseOfGuarantees AB
  2022-07-26 14. Kredit (direkt)
  14. Kredit (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2022-07-26 14. Kredit (indirekt)
  14. Kredit (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2022-07-26 15. Borgen (direkt)
  15. Borgen (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2022-07-26 15. Borgen (indirekt)
  15. Borgen (indirekt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]

Anställd försäkringsförmedlare

Övrigt