Företagsregistret

Ljungdahl, Carl Lennart Gunnarsson

Adress
Telefon
 
Kategori
saknas
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
 
LEI kod
 
Institutnummer hos FI
Status

Tillstånd


  • HouseOfGuarantees AB
    2018-01-24 14. Kredit (direkt)
    14. Kredit (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
  • 2018-01-24 15. Borgen (direkt)
    15. Borgen (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]

Anställda försäkringsförmedlare

Övrigt