Företagsregistret

Nordiska Financial Partner Norway AS, filial Sverige

Adress
Riddargatan 10, Box 173
101 23 Stockholm
Sverige
Telefon
 
Kategori
Utländskt kreditmarknadsbolag, svensk filial
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
516404-7044
LEI kod
 
Institutnummer hos FI
47705
Status
Aktiv, 2010-01-01

Tillstånd

  • 2009-11-11 Utlåning
    Utlåning, omfattande bland annat konsumentkrediter, kreditavtal som rör fast egendom, factoring, med eller utan regress och finansiering av handelskrediter (inklusive ”forfeiting”). Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.

Övrigt