Företagsregistret

Lån & Spar Sverige, bankfilial

Adress
Box 4114
203 12 Malmö
Sverige
Telefon
Kategori
Utländsk bank, svensk filial
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
516406-0971
Institutnummer hos FI
11669
Status
Aktiv, 2015-10-01

Tillstånd

 • 2016-06-14 Gränsöverskridande verksam försäkringsförmedling
  Gränsöverskridande verksamhet för försäkringsförmedling, enligt 3 kap. 1-2 §§ eller 4 kap. 1-2 §§ Försäkringsförmedlingslagen (2005:405)
 • 2016-03-01 Penningsmarknadsmäkling
  Penningsmarknadsmäkling är föremål för ömsesidigt erkännande, enligt Bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag
 • 2014-03-06 Reg av företag som bedriver inlåningsverksamhet
  Registrering av företag som bedriver inlångingsverksamhet, enligt lag (2004:299) om inlåningsverksamhet
 • 2014-03-06 Utlåning
  Utlåning är föremål för ömsesidigt, enligt Bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag
 • 2014-03-06 Betalningstjänst
  Betaltjänster är föremål för ömsesidigt, enligt Bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag

dotter

Filial till

uppdrag

Laddar sidan