Företagsregistret

Resurs Bank Aktiebolag

Adress
Box 22209
250 24 Helsingborg
Sverige
Telefon
00000
Kategori
Bankaktiebolag
Annan verksamhet
Betalningsinstrument inom ett begränsat nätverk
Litet och icke-komplext institut
Försäkringsdistribution
 
Organisationsnummer
516401-0208
LEI kod
549300DM53OEWHWUO647
Institutnummer hos FI
11138
Status
Aktiv, 2001-11-07

Tillstånd

  • 2023-09-28 2. Sjukdom (direkt)
    2. Sjukdom (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
  • 2001-10-24 Oktroj och stadfästelse av bolagsordning
    Tillstånd att driva bankrörelse, reglerades av bankrörelselagen som nu är upphävd. Tillståndet har ersatts av tillstånd att driva bankrörelse.

Se gränsöverskridande handel

Filialer

agerar ombud - 16. annan förmögenhetsskada (direkt)

agerar ombud - 1. olycksfall (direkt)

agerar ombud - 2. sjukdom (direkt)

Anställda försäkringsförmedlare

Övrigt